BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sikacz Hanna
Title
Problemy analizy finansowej grup kapitałowych
The Problems of the Financial Analysis of Capital Groups
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, nr 1, s. 431-438, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Grupa kapitałowa, Skonsolidowane sprawozdanie finansowe, Analiza finansowa
Capital group, Consolidated financial statements, Financial analysis
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono problemy, które mogą napotkać zewnętrzni odbiorcy sprawozdań finansowych (akcjonariusze, inwestorzy, banki, kooperanci) w trakcie analizowania sytuacji finansowej grupy kapitałowej, a także porównania wyników zgrupowań między sobą. Podstawowym narzędziem do oceny sytuacji finansowej organizacji jest skonsolidowane sprawozdanie finansowe, sporządzone według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej.

The paper presents some problems investors (shareholders, banks etc.) can face during analyzing and comparing financial situation of capital groups. The consolidated financial report prepared according to the International Financial Reporting Standards is the main source of information taken into account in the assessment of capital groups. These problems can be related to the disclosure, presentation and also to the specific financial indicators used to prepare the analysis. The financial analysis of capital groups can also be influenced by changes in the structure of capital groups. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ignatowski R. (2003), Przewodnik po konsolidacji sprawozdań finansowych. Teoria, zastosowania praktyczne, regulacje, ODiDK, Gdańsk
  2. Karmańska A. (2004), Uwarunkowania i specyfika analizy wskaźnikowej sprawozdań grupy kapitałowej, W.: Zarządzanie w grupach kapitałowych, pod. red. nauk. B. Nogalskiego i P. Walentynowicza, Wyd. WSAiB, Gdynia
  3. Tracki M. (2004), Grupy kapitałowe. Tworzenie i funkcjonowanie, PWN, Warszawa
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu