BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Skoczylas Wanda
Title
Analiza wskaźnikowa w zarządzaniu przedsiębiorstwem
Financial Analysis in Corporate Management
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, nr 1, s. 439-449, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Keyword
Procesy organizacyjne, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Analiza wskaźnikowa
Organisational processes, Enterprise management, Ratio analysis
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono założenia metodyczne analizy wskaźnikowej. Zaprezentowano ocenę stanu obecnego jej rozwoju w Polsce, a także przedstawiono niezbędne działania dla szerszego jej wykorzystania w procesach sterowania działalnością przedsiębiorstwa dla skutecznej realizacji strategii i długoterminowych celów.

The aim of this article is to explain methodical proposition of financial analysis. Then evaluation of its current state in Poland. At the end there is proposition of main tasks which should be taken in the future to expand usage in the process of corporate steering in strategy and long-term aims focus. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Burger A., Buchhart A. (2002), Risiko-Controlling, R. Oldenbourg Verlag München Wien
  2. Dudycz T., Hámról M., Skoczyłaś W., Niemiec A. (2005), Finansowe wskaźniki sektorowe pomoc przy analizie finansowej i ocenie zdolności przedsiębiorstwa do kontynuacji działalności [w:] Rachunkowość nr 3
  3. Gierszewska G., Romanowska M. (2002), Analiza strategiczna przedsiębiorstwa, Polskie Wydawnictwo Naukowe, Warszawa
  4. Gladen W. (2003), Kennzahlen- und Be-richtsysteme. Grundlage zum Performance Measurement, Gabler Verlag, Wisbaden
  5. Kaplan R.S, Norton D.P (2001), Strategiczna karta wyników. Jak przełożyć strategię na działanie, Artur Andersen, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  6. Marr B. (2005), Corporate Performance Measurament. State of the Art. [w:] Controlling nr 11
  7. Sierpińska M., Jachna T. (2004), Ocena przedsiębiorstw według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa
  8. Zarzecki D. (1997), Wykorzystanie wskaźników finansowych w ocenie przedsiębiorstwa. Podstawowe zagadnienia, Interbook, Szczecin
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu