BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mioduchowska-Jaroszewicz Edyta
Title
Czynniki kształtujące płynność finansową w polskich przedsiębiorstwach sektora budowlanego
Factors Determining Financial Liquidity in Polish Construction Firm's
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, nr 1, s. 329-334, rys., tab., bibliogr. 3 poz.
Keyword
Budownictwo, Analiza ekonomiczna, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Sektor budowlany
Construction, Economic analysis, Enterprises financial liquidity, Construction sector
Note
summ.
Abstract
Zidentyfikowano czynniki kształtujące płynność finansową w przedsiębiorstwach sektora budowlanego. Dokonana analiza wskazała, że płynność bieżąca w badanej grupie przedsiębiorstw jest bardzo niska. Dało to możliwość zidentyfikowania dwóch czynników, które mają znaczący wpływ na zmianę wartości wskaźnika bieżącej płynności. Do tych czynników zaliczono strukturę aktywów i źródła finansowania.

The aim of the paper was identification determinants of the solvency in firms construction sector and the three-factor liquidity model. Financial liquidity is low in these firms and identifies two determinants of financial liquidity in a company and thus directly solvency as the lack of liquidity implies insolvency. These determinants are structure assets and liabilities. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Mioduchowska-Jaroszewicz E., Metody i kierunki analizy wypłacalności przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2005.
  2. Sierpińska M., Jachna T.: Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, PWE, Warszawa 2004, s. 149-153.
  3. Waśniewski T., Metody analizy ekonomiczne przedsiębiorstw, PWE. Warszawa 1989.
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu