BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowiecki Ryszard (Wydział Zarządzania)
Title
Restrukturyzacja a konkurencyjność przedsiębiorstw
The Restructuring and Competitiveness of Enterprises
Source
Zarządzanie i Marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 7-10, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Przekształcenia organizacyjne, Restrukturyzacja przedsiębiorstw, Przedsiębiorstwo, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Organisational transformation, Restructuring of enterprises, Enterprises, Enterprise competitiveness
Note
summ.
Abstract
Autor podejmuje próbę rozróżnienia pomiędzy podstawowymi zadaniami jakie stawia procesowi restrukturyzacji literatura przedmiotu, a własnymi doświadczeniami i badaniami na temat zależności restrukturyzacji przedsiębiorstwa i budowaniem jego konkurencyjności.

Analysis and assessment of restructuring processes shows that those enterprises which want to compete effectively on the market must choose and appropriate strategy of change, an then apply it consistently. Achieving the goals of restructuring depends to a significant degree on observing, during the organisation, course and supervision of this process, the specific requirements and rules of conduct inherent both in the structures of Poland's domestic enterprises shaped in the past and in the actual conditions of today's economy. In this article the author has attempted to distinguish between, on the one hand the requirements and guiding principles (rules) involved in restructuring referred to in the literature on the subject, and, on the other, the experiences of enterprises and the author's own research. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu