BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Surówka-Marszałek Danuta
Title
Zarządzanie powiązaniami w relacjach dostawca - odbiorca na rynkach przemysłowych
The Management of Links in Supplier - Receiver Relationships in Industrial Markets
Source
Zarządzanie i Marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 15-18, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Strategia przedsiębiorstwa, Zarządzanie sprzedażą, Strategia sprzedaży, Rynek dóbr przemysłowych, Strategia obsługi klienta, Marketing usług
Corporation strategies, Sale management, Sales strategy, Industrial goods market, Customer service strategy, Service marketing
Note
summ.
Abstract
Rozważania autorki dotyczyły charakteru powiązań pomiędzy dwoma aktywnymi elementami rynku: dostawcą i odbiorcą, jako przykład wzajemnych relacji stanowiących o istocie interaktywnego procesu-transakcji kupna-sprzedaży na rynku przemysłowym. Przyjmując, iż jakość powiązań zależy od zdolności sprzedawcy do zmniejszenia niepewności kupującego w procesie nabywania, w artykule skoncentrowano się na specyficznej zdolności firm sprzedających do intensywnego działania, polegającego na tworzeniu propozycji wyboru określonych zachowań względem swego partnera-nabywcy.

In this article the author analyses the links in the interaction process between suppliers and receivers. Such links represent the course of a purchase-sale transaction on the industrial market. Accepting that the position of a seller in a network of links with a purchaser is delimited by the purchasing process, the author highlights the central position occupied by the purchases made by an organisation and the role of its members in making purchasing decision. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu