BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalak Agnieszka
Title
Audyty wewnętrzne : narzędzia doskonalenia, obowiązkowy standard. Cz. 1
Internal Audits
Source
Problemy Jakości, 2008, nr 10, s. 16-22, bibliogr. 2 poz., summ.
Keyword
Audyt wewnętrzny, Badanie audytorskie, Doskonalenie organizacji
Internal audit, Audit research, Organisation improving
Note
Zawiera rysunki: [1] Klasyfikacja przedsiębiorstw próby badawczej - badania ankietowe 2007 r., [2] Klasyfikacja przedsiębiorstw próby badawczej - badania ankietowe 2008 r. Zawiera tabele: [1] Źródła informacji najbardziej przydatne w doskonaleniu systemów zarządzania jakością wskazywane przez przedsiębiorstwa przemysłu gumowego (wyniki 2007-2008), [2] Korzyści uzyskiwane w wyniku przeprowadzenia auditów wewnętrznych w przedsiębiorstwach przemysłu gumowego (wyniki badań 2007-2008), [3] Korzyści uzyskiwane z auditów wewnętrznych w podziale na wdrożone w przedsiębiorstwach przemysłu gumowego systemu zarządzania (wyniki badań 2007 r.), [4] Bariery napotykane w trakcie auditów wewnętrznych przez przedsiębiorstwa przemysłu gumowego (wyniki badań 2007-2008), [5] Bariery napotykane w trakcie auditów w podziale na posiadane przez przedsiębiorstwa przemysłu gumowego systemy zarządzania jakością (wyniki badań z 2007), [6] Bariery wykorzystania danych z auditów wewnętrznych przeprowadzanych przez przedsiębiorstwa przemysłu gumowego (wyniki badań 2007-2008), [7] Działania implikujące doskonalenie procesu auditów wewnętrznych podejmowane przez przedsiębiorstwa przemysłu gumowego (wyniki badań 2007-2008)
Abstract
W artykule udzielono próby odpowiedzi na pytanie czy praktyka przedsiębiorstw przemysłu gumowego potwierdza, że audity wewnętrzne stanowią szczególnie ważny element systemu zarządzania jakością czy tylko obligatoryjną konieczność narzuconą wymaganiami międzynarodowych standardów. Przybliżono także bariery jakie napotykają przedsiębiorstwa w trakcie przeprowadzania auditów wewnętrznych oraz jakie działania podejmują celem ich eliminowania.

Making improvements in the initiated quality management systems, companies of rubber industry concentrate their actions on not only quality of either goods or service but also work quality taken within the confines of basic and auxiliary processes including audit and post-audit actions. Research results led in 2007-2008 show precisely that as the most precious source of management systems improvement, analyzed companies point at internal audits. The kinds of audits provide valuable tips for management systems improvement, among which there are improvements of documents system, supervision system and also internal communication. On the other hand companies encounter with crucial barriers in the range of making internal audits. A very fundamental difficulty is being interested in the system a few days before the audit, so called "pre-audit spurt". A proxy "wrestle with" poor motivation of internal audits as well as difficulties in arranging the dates of internal audits. Another group of barriers is connected with internal auditors' competence and the ways they make the audits. Most of the analyzed barriers have their source in an insufficient awareness and the managers' engagement in actions connected with functioning and possessed quality management systems improvement. It turns out that the most often pointed correcting and preventive actions taken in the range of fighting against mentioned above difficulties is to engage the management and giving the managers the entitlement to make internal audits. The article, in a detailed way, presents the research results in the range of advantages, barriers of internal audits and also actions that implicate the internal audit process improvement taken by companies of rubber industry, with the division on individual kinds of management systems. Collected information let companies of different trades improve actions in the discussed range. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. PN-ENISO 9001:2000.
  2. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.. Dziennik Ustaw Nr 173, póz. 1807, art. 104-106, s. 12027, Rozporządzenie Komisji (WE) nr 364/2004 z dnia 25 lutego 2004 r. zmieniające Rozporządzenie Komisji (WE) nr 70/2001 - Załącznik l stanowiący wyciąg Zalecenia KE 2003/361/WE z dnia 6 maja 2003 r. dotyczącego definicji micro, małych, średnich przedsiębiorstw (OJ L 63/2004).
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu