BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dańczak Renata
Title
Prawne zabezpieczenie wierzytelności w obrocie gospodarczym
Legal Security of Receivables in Legal Turnover
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu. Finanse i Bankowość (10), 2003, nr 970, s. 52-64, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Obrót gospodarczy, Zabezpieczenie wierzytelności, Hipoteka, Weksle, Poręczenie wekslowe, Gwarancje bankowe
Economic turnover, Liability security, Mortgage, Bill of exchange, Aval, Banking guarantee
Note
summ.
Abstract
Autorka przedstawiła podstawowe metody zabezpieczenia wierzytelności dopuszczalnych przez polskie prawo zabezpieczeń. Zwróciła również uwagę na inne niebezpieczeństwa, o których niewiedza może skutkować negatywnymi konsekwencjami.

The aim of the article "Legal security of receivables in legal turnover" is to point at possibilities of securing receivables in the light of law, as well as to indicate potential dangers and their negative effects. It provides a description of personal and collateral security which may hasten the legal process of collecting receivables, so common in today's economic situation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
1426-1278
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu