BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szromnik Andrzej (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Etnocentryzm konsumencki Polaków - zjawisko przejściowe czy marketingowa bariera internacjonalizacji
The Consumer Ethnocentrism of Poles - a Temporary Phenomenon or a Marketing Barrier to Internationalisation?
Source
Zarządzanie i Marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 30-35, rys., bibliogr. 12 poz.
Keyword
Decyzje konsumenckie, Zachowania konsumenta, Marka produktu, Tożsamość narodowa, Badania konsumenckie
Consumer decision, Consumer behaviour, Product brand, National identity, Consumer research
Note
summ.
Abstract
Istotą etnocentryzmu konsumenckiego jest poczucie tożsamości narodowej i obawa przed negatywnymi konsekwencjami importu dla krajowych jednostek, przedsiębiorstw i całego społeczeństwa. Etnocentryczni konsumenci nie kupują zagranicznych produktów, a ich decyzje wyboru wynikają z uwarunkowań moralnych, świadomości i odpowiedzialności społecznej. Autor przedstawił ogólne przyczyny i skutki etnocentryzmu konsumenckiego, a dalej badania dotyczące zjawiska etnocentryzmu wśród polskich konsumentów. Na zakończenie autor omówił wyniki badań identyfikujące etnocentryczne postawy Polaków, których celem było poznanie ich zwyczajów handlowych i konsumpcyjnych.

Consumer ethnocentrism and its manifestation on the market - the purchase and consumption of domestic products - is, as in other countries, a clearly observable phenomenon in Poland. This is confirmed both by special research projects carried out to date in Poland and by the results of marketing surveys. In this article the author discusses the roots of consumer ethnocentrism and the general conditions that give rise to it. The author presents the results of empirical research carried out among Polish consumers using the American CETSCALE test. These results are supplemented by data from nationwide research on the motives behind the choices and purchase of products, which take into account the "origin" factor. The ethnocentrism of the attitudes and behaviour of Poles is especially evident in the case of perishable goods. Older people are especially prone to ethnocentrism. At the same time however, a Polish brand name is not a factor determining choice when purchasing non-perishable goods. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu