BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wiktor Jan W. (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Otoczenie marketingowe przedsiębiorstw w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską
The Marketing Environment of Enterprises from the Perspective of Poland's Integration with the European Union
Source
Zarządzanie i Marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 35-40, bibliogr. 10 poz.
Keyword
Zmiany organizacyjne, Integracja gospodarcza Polski z UE, Przedsiębiorstwo na rynku, Otoczenie przedsiębiorstwa, Euromarketing, Jednolity rynek wewnętrzny
Organisational change, Poland's economic integration with the EU, Enterprise in the market, Enterprise environment, Euromarketing, European Single Market
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu, było zwrócenie uwagi na proces tworzenia się nowego otocznia rynkowego przedsiębiorstw polskich, czyli makrootocznia i po przyłączeniu się do Unii także mikrootoczenia. Główną płaszczyzną rozważań była identyfikacja kluczowych sił makrootoczenia, które stanowią źródło możliwych szans i zagrożeń dla przedsiębiorstw tworzonych w wyniku procesu integracji z Unią Europejską. Artykuł jest jedynie próbą spojrzenia na proces integracji przez pryzmat marketingu, w tym zwłaszcza euromarketing i ukazania go w kontekście rozpoczętej transformacji otoczenia rynkowego przedsiębiorstw.

In this article thge author forwards the thesis that the process of Poland's integration with the European Union is one of the principal determinants of change in the marketing macro-environment of enterprises. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu