BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Stabryła Adam
Title
Metodologiczne aspekty zarządzania strategicznego
The Methodological Aspects of Strategic Management
Source
Zarządzanie i Marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 41-45, tab., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Zarządzanie strategiczne, Analiza strategiczna
Strategic management, Strategic analysis
Note
summ.
Abstract
Autor przedstawił determinanty systemu zarządzania strategicznego, następnie przybliżył analizę strategiczną, czyli postępowanie badawcze, którego celem jest z jednej strony ocena aktualnie realizowanej przez przedsiębiorstwo strategii zarządzania, a z drugiej opracowanie i wybór wariantów na wypadek zmian w bliższym i dalszym otoczeniu przedsiębiorstwa. Zwrócił tu uwagę na fakt rozpowszechnienia się w praktyce polskich przedsiębiorstw sektorowej analizy strategicznej. Dalej przedstawił krótką charakterystykę poszczególnych faz metodyki analizy strategicznej typu ASTRA i omówił metodykę opracowania strategii zarządzania.

The main themes of this article are: the determinants of a strategic management system, sectoral strategic analysis, ASTRA strategic analysis, a methodology for working out a management strategy. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu