BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pluta-Zaremba Aneta
Title
Proces ograniczania niepewności w łańcuchu dostaw
Process of reducing demand uncertainty in supply chain
Source
Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 2008, nr 11, s. 2-8
Keyword
Gospodarka materiałowa, Zarządzanie logistyczne, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Łańcuch dostaw, Zaopatrzenie materiałowe, Logistyka w łańcuchu dostaw, Niepewność w decyzjach gospodarczych
Material economy, Logistic management, Supply Chain Management (SCM), Supply chain, Material supply, Logistics in supply chain, Uncertainty in economic decisions
Note
summ.
Abstract
Niepewność popytu stanowi kluczowy czynnik zmniejszający efektywność przedsiębiorstw i łańcuchów dostaw, dlatego redukcję niepewności uważa się obecnie za jedno z głównych zadań zarządzania łańcuchem dostaw. Do głównych źródeł niepewności popytu zalicza się: czynniki i trendy makrootoczenia, działania konkurentów i ich łańcuchów dostaw, specyfikę łańcucha wraz ze zjawiskami generującymi niepewność oraz wewnętrzne procedury przedsiębiorstw. Ze względu na złożoność problemu nie da się określić uniwersalnego zestawu narzędzi i procedur, nadającego się do zastosowania w każdym łańcuchu dostaw. Można jednak zbudować proces, który w sposób usystematyzowany i logiczny będzie wspomagać menedżerów w analizie przyczyn niepewności popytu oraz w doborze odpowiednich metod i ich wdrażaniu, a ponadto kontrolowaniu skuteczności poprzez mierzenie efektów zastosowanych rozwiązań. Artykuł przedstawia sześcioetapowy proces redukcji niepewności popytu, który nadaje się do zastosowania w większości łańcuchów dostaw.(abstrakt oryginalny)

Uncertainty of demand is the key factor that decreases the effectiveness of supply chain. The aim of this paper is to describe the process of reducing demand uncertainty in supply chain to limit company risk and, as a result improve supply chain performance. It is the way for minimization of the damages and costs deriving from uncertainty sources such as: external environment, competitors action or activities of other supply chains, specifics of supply chain and internal procedures inside companies. According to this process model, first of all, it is necessary to identify the sources of uncertainty and estimate their impact on supply chain performance. Next steps cover analyses of the most effective strategies and methods, implementation planning and its execution and consecutively measuring performance improvements including uncertainty level reduction. The process model is suitable for most of supply chains.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Arrow K.J., Eseje z teorii ryzyka, PWN, Warszawa 1979, s. 27.
  2. Cucchiella F., Gastaldi M., Risk Management in Supply Chain: a Real Option Approach, "Journal of Manufacturing Technology Management" 2006, Vol. 17, No. 6, s. 706-717.
  3. Friedrich R., Moneta J., Oriesek D.F., Gry wojenne: plonowanie w warunkach dużej niepewności, "Harvard Business Review Polska", marzec 2007, s. 52-61.
  4. Jędralska K., Zachowania przedsiębiorstw w sytuacjach niepewnych i ryzykownych, Akademia Ekonomiczna, Katowice 1992, s. 23.
  5. Saisse M.C.P., Wilding R.D., Short-term Strategie Management in Mass Customized Markets, "Logistics Information Management" 1997, Vol. 10, No. 5, s. 200-201.
  6. Vorst J.G.A.J. van der, Beulens A.J.M., Identifying Sources of Uncertainty to Generate Supply Chain Redesign Strategies, "International Journal of Physical Distribution & Logistics Management" 2002, Vol. 32, No. 6, s. 413.
  7. Zarządzanie. Teoria i praktyka, red. A. Koźmiński, W. Piotrowski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, s. 759.
Cited by
Show
ISSN
1231-2037
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu