BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Teneta-Płotkowiak Jolanta (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych), Kudełko Joanna (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych)
Title
Pozarolnicza aktywność gospodarcza na obszarach wiejskich województwa małopolskiego
Non-agricultural Economic Activity in Rural Areas of the Małopolskie Region
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2008, nr 762, s. 59-86, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Rozwój regionalny, Modernizacja obszarów wiejskich, Ludność wiejska, Pozarolnicza działalność gospodarcza
Regional development, Modernisation of the rural area, Rural population, Non-agricultural economic activity
Note
summ.
Country
Województwo małopolskie
Małopolskie Voivodeship
Abstract
Zaprezentowano rozmiar pozarolniczej aktywności gospodarczej ludności zamieszkującej obszary wiejskie województwa małopolskiego. Przedstawiono uwarunkowania przyrodnicze i demograficznej działalności. Przeanalizowano pozarolniczą aktywność gospodarczą w gminach wiejskich na podstawie struktury pracujących. Przedstawiono wielkość działalności gospodarczej prowadzonej przez osoby fizyczne oraz wskazano na szanse i bariery dla rozwoju pozarolniczej działalności na terenach wiejskich.

This article concerns non-agricultural economic activity in rural areas of the Małopolskie region. In the introduction, the authors present the natural and demographic determinants of this activity. Next, they analyse non-agricultural economic activity in rural districts of the region on the basis of employment structure. They also present the volume of economic activity carried out by individuals. Finally, they describe the opportunities for, and barriers to, the development of non-agricultural activities in rural areas. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
  1. Biniecki J., Klasik A., Kuźnik F., Polityka rozwoju regionalnego na tle zróżnicowań regionalnych Polski. Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 1996.
  2. Rocznik .statystyczny województwa małopolskiego, WUS. Kraków 2004.
  3. Wilkin J., Polskie rolnictwo w okresie transformacji - mechanizmy, tendencje i efekty przemian, „Problemy Integracji Rolnictwa” 2000, nr 4.
  4. Woś A., Konkurencyjność polskiego rolnictwa, IERiGŻ, Warszawa 2001.
  5. Żmija J., Regionalne uwarunkowania rozwoju terenów wiejskich w Polsce Południowo-Wschodniej [w:] Przedsiębiorczość w agrobiznesie a rozwój terenów wiejskich, Wydawnictwo AR w Krakowie, Kraków 1997.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu