BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Puszkiewicz Artur
Title
Kulisy siły marek internetowych
Source
Marketing w Praktyce, 2008, nr 12, s. 72-75
Keyword
Model Brand Asset Valuator (BAV), Wartość marki, Strategia marketingowa, Witryny internetowe, Strategia rozwoju
Brand Asset Valuator (BAV), Brand value, Marketing strategy, Internet websites, Development strategy
Note
Zawiera wykresy: [1] Power Grid, [2] Power Grid z filarami Siły i potencjału dla poszczególnych kategorii, [3] Marki „wyróżnialne”, [4] Marki „nawykowe”, [5] Adaptacja internetu w Polsce.
Abstract
Autor przywołuje metodologię Brand Asset Valuator, aby analitycznie spojrzeć na siłę i wielkość marki. I tak siła marki wg BAV ma dwa zasadnicze aspekty: pierwszy to tzw. Wyróżnialność, czyli miara stopnia, w jakim dana marka różni się od wszystkich pozostałych, jest unikalna i zarazem spójna. Drugi aspekt siły marki określa adekwatność propozycji marki do oczekiwań i potrzeb konsumentów. Ten aspekt ma odzwierciedlenie we wskaźniku zwanym Zapotrzebowaniem. Autor powołuje się na historię badań BAV, z której wynika, że marki najbardziej wyróżnialne uzyskują największe marże - konsumenci dostrzegają wartość dodaną i są gotowi za nią zapłacić więcej.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1425-8315
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu