BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bywalec Czesław
Title
Skłonność do konsumpcji w polskich gospodarstwach domowych
The Propensity to Consume of Polish Households
Source
Zarządzanie i Marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 51-55, tab., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Gospodarstwa domowe, Konsumpcja, Poziom konsumpcji
Households, Consumption, Consumption level
Note
summ.
Abstract
W pierwszej części autor odniósł się do terminologicznych i metodologicznych uwag na temat terminu "skłonność do konsumpcji". W drugiej części zestawił i omówił wskaźniki skłonności do konsumpcji polskich gospodarstw domowych, jej tendencje i uwarunkowania, na podstawie badań przeprowadzonych w latach 1989-1997. Na zakończenie przedstawił przesłanki kształtowania się skłonności do konsumpcji w latach następnych. Autor podjął tu próbę odpowiedzi na pytanie, czy w kolejnych latach, tj. po 1989 roku skłonność do konsumpcji społeczeństwa polskiego będzie rosnąć czy maleć i jakie czynniki będą ją kształtować?

This analysis focuses on changes in Polish society's propensity to consume during the systemic transformation, i.e., since 1989. One measure of the propensity to consume is the share of expenditure on consumer goods in the incomes of domestic households. Analysis of this indicator shows that during the first years of the transformation (1989-92) there was a significant increase in the propensity to consume in Poland. This was a consequence of two basic factors. The first was high inflation and a fall in real incomes, which - from a strictly mathematical point of view - increased the propensity to consume; the second was a significant improvement in the supply of consumer goods on the market, which led to an increase in consumer spending, mainly among wealthier groups of people. Since 1992 a slight fall in the propensity to consume has been observed, while the propensity to save has increased. This is mainly due to the increase in the real incomes and the development of a system of consumer credit. In the final part of this article the author attempts to predict what changes will take place in Polish society's propensity to consume after 1998. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu