BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dobija Mieczysław (Wydział Zarządzania)
Title
Model wyceny zasobów ludzkich w aspekcie rachunkowości społeczno-ekonomicznej
A Model for Pricing Human Resources from the Perspective of Socio-Economic Accounting
Source
Zarządzanie i Marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 55-59, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Rachunkowość zasobów ludzkich, Przegląd literatury, Kapitał ludzki
Human Resources Accounting (HRA), Literature review, Human capital
Note
summ.
Abstract
Zasadnicza część artykułu poświęcona została modelowi wyceny kapitału ludzkiego i wartości zasobów ludzkich oraz możliwościom rachunkowości i sprawozdawczości w tym zakresie.

Capital, as one of the most important concepts in economics, finance and accounting, has never been sufficiently explained and defined. This is nevertheless natural, since capital as a concept has developed historically in line with socio-economic progress. The human factor currently performs a very important role in socio-economic life, which manifests itself in the development of theories concerning capital and human resources. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu