BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szałkowski Adam
Title
Własność i jej implikacje w stosunkach pracy
Ownership and Its Implication for Labour Relations
Source
Zarządzanie i Marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 1998, s. 69-73, bibliogr. 19 poz.
Keyword
Etyka biznesu, Doktryny ekonomiczne, Własność prywatna, Przegląd literatury, System własności, Racjonalność gospodarowania
Business ethics, Economic doctrine, Private property, Literature review, System of ownership, Economic rationality
Note
summ.
Abstract
Autor przedstawił własność jako fundamentalny czynnik ksztatujący procesy społeczno-ekonomiczne. Działalność gospodarcza w praktyce potwierdza zasadę psychologiczną, iż chęć posiadania jest głęboko zakorzeniona w ludzkiej naturze. W stosunkach pracy pojawiła się kwestia nie tylko racjonalności ekonomicznej własności ale również racjonalności jej użytkowania, co wiąże się z etyką posiadania. Chodzi tu o rodzaj potrzeb właściciela kapitału oraz formę i metody ich zaspokajania. (MP)

Treating labour relations as a separate subject of analysis is justified by the mutual interdependence of capital and labour and by the specific nature of the relationships coming into play in the utilisation of capital and labour potential. It turns out that the specific areas where these relationships are in evidence, the forms they assume and the factors and processes which shape them, are still determined to a considerable extent by ownership. In the present article the author shows how ownership is the fundamental factor shaping social and economic processes. Economics in practice confirms the claim of psychologists that the desire for ownership is an instinct deeply embedded in the human soul. When this instinct is taken as an important factor in economics, the behaviour of employers and employees becomes strictly subordinated to the principles of economic rationality. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu