BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Fudaliński Janusz (Wydział Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych), Smutek Halina (Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Title
Globalizacja a nowy wymiar konkurencyjności organizacji
Globalisation and the New Dimension of Competitiveness of Organizations
Source
Zeszyty Naukowe / Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, 2007, nr 766, s. 13-26, bibliogr. 15 poz.
Keyword
Globalizacja, Konkurencyjność gospodarki, Strategia konkurencji, Konkurencyjność przedsiębiorstwa, Zarządzanie przedsiębiorstwem
Globalization, Economy competitiveness, Competition strategy, Enterprise competitiveness, Enterprise management
Note
summ.
Abstract
Omówiono globalny wymiar zarządzania organizacją gospodarczą. Przedstawiono determinanty konkurowania w wymiarze globalnym oraz wymiary tworzenia strategii konkurencji. Ukazano wpływ globalizacji na zmianę podejścia do tworzenia przewagi konkurencyjnej.

A whole set of skills and technologies constituting the sum effect of learning processes (which transcend the boundaries of individual skill sets) determine competitive advantage in the globalizing economy. Processes of organizational learning enable the creation of such elements as: the organization’s value for customers, uniqueness, the ability to be distinct from competitors, and the creation of new products, services and markets. This article is an attempt to indicate the consequences entailed by globalization, especially as regards a change in approach to creating competitive advantage and the need to identify and effectively use competitiveness factors. The article certainly does not exhaust all aspects of the subject - it is merely an attempt to draw attention to the issue mentioned in the title of the article. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
CUE campus access only
Bibliography
Show
 1. Adamkiewicz-Drwiłło H.G., Uwarunkowania konkurencyjności przedsiębiorstwa, PWN, Warszawa 2002.
 2. Ansoff I.H., Zarządzanie strategiczne, PWE, Warszawa 1985.
 3. Blloom H., Calori R., de Woot Ph., Zarządzanie europejskie, Poltext, Warszawa 1995.
 4. Błaszczyński B., Stygares J., Słownik pojęć ekonomicznych. Glossary od Economic Terms, Szkołą Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, Towarzystwo Handlowe „Atlant”, Kraków 1995.
 5. Budowanie potencjału konkurencyjności przedsiębiorstwa, red. M. J. Stankiewicz, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania „Dom Organizatora”, Toruń 1999.
 6. Edvisson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
 7. Hamel G., Prahalad C.K., Core Competenve of the Corporation, Harvard Bisiness Review, May-June 1990.
 8. Obłój K., Strategia sukcesu finny, PWE, Warszawa 1998.
 9. Penc J., Strategie zarządzania, Placet, Warszawa 1999.
 10. Rokita J., Zarządzanie strategiczne. Tworzenie i utrzymanie przewagi konkurencyjnej, PWE, Warszawa 2005.
 11. Skuteczne zarządzanie, W. Bień, B. Dobiegała-Korona, H. Duczkowska-Piasecka, S. Kasiewicz, Z. Pierścionek, ČIM, 1997.
 12. Stiglitz J.E, Globalizacja, PWN, Warszawa 2004.
 13. Strategor, Zarządzanie firmą, Strategie, struktury, decyzje, tożsamość, PWE, Warszawa 1999.
 14. Szymański W, Globalizacja - wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa 2001.
 15. Zorska A, Ku globalizacji, PWN, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1898-6447
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu