BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gostomczyk Waldemar
Title
Potencjał biomasy i możliwości jej kreowania
The Potential of Biomass and Possibility of Its Creating
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 97-101, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Odnawialne źródła energii, Alternatywne źródła energii, Rośliny przemysłowe, Biomasa
Renewable energy sources, Alternative energy sources, Industrial plants, Biomass
Note
summ.
Abstract
Autor podjął próbę oszacowania i obliczenia potencjału podstawowych źródeł biomasy w Polsce oraz wskazania możliwości ich wykorzystania. Przedstawił również instrumenty prawne i finansowe stymulujące rozwój rynku biomasy.

The paper describes the development of market of biomass in Poland as well as it shows possibility of utilization in global, regional and local meaning energelistic plants ' potential. Potential this characterizes large with differentiation and he in considerable part be squandered. Introduce plants' catalogue also to which for 2007 year the possibility of receipt of financial support has existed. This influenced on growth of interest with the energetic plants' tillage. It in it was recapitulation the barrier was described in development of market of biomass in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. ARiMR - Тrzy lata po akcesji. Warszawa, 2007, s. 44.
  2. Rozporządzenie MRiRW z dnia 14 marca 2008 r. Dz. U. nr 44 poz. 267.
  3. Grzywacz W. 2005: Polityka społeczno-gospodarcza. WSZ PTE, Szczecin, s. 304.
  4. Strategia rozwoju energii odnawialnej. 2000: Ministerstwo Środowiska, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu