BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bieńkowska Agnieszka, Kral Zygmunt, Zabłocka-Kluczka Anna
Title
Organizacja controllingu w organizacjach dolnośląskich
Controlling function in organizations located in the Lower Silesia
Source
Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 2008, nr 12, s. 12-18, bibliogr. 5 poz.
Keyword
Controlling, Narzędzia controllingu, Kontrolne funkcje zarządzania
Controlling, Controlling tools, Control function of management
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań liczebności służb controllingowych, zakresu odpowiedzialności i uprawnień przekazywanych controllerom oraz czynników wpływających na sposób włączania controllerów w strukturę organizacyjną w dużych organizacjach Dolnego Śląska.(abstrakt oryginalny)

The article presents the results of research on a number of staff in controlling teams, range of responsibility and decision-making delegations given to controllers, as well as the factors influencing the ways of joining the controllers into organizational structure in studied organizations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. F. Hulsenberg, J. Wróbel, Controlling, TNOiK, Zielona Góra 1995.
  2. Z. Leszczyński, T. Wnuk-Pel, Controlling w praktyce, ODDK, Gdańsk 2006.
  3. A. Major, System controllingu w przedsiębiorstwie, Semper, Warszawa 1998.
  4. M. Sierpińska, B. Niedbała, Controlling operacyjny w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.
  5. J. Weber, Wprowadzenie do controllingu, Oficyna Controllingu PROFIT, Katowice 2001.
Cited by
Show
ISSN
0860-6846
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu