BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kafel Piotr (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości), Sikora Tadeusz (Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Wpływ certyfikacji systemu zarządzania jakością na syntetyczny wskaźnik rozwoju przedsiębiorstwa na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw branży spożywczej
Source
Przegląd Organizacji, 2009, nr 2, s. 42-44, bibliogr. 3 poz.
Keyword
System zarządzania jakością, Certyfikacja systemu jakości, Rozwój przedsiębiorstwa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Przemysł spożywczy
Quality management systems, Quality system certification, Enterprise development, Small business, Food industry
Note
summ.
Abstract
W artykule przedstawiono wyniki badań dotyczących wpływu wdrożenia i certyfikacji systemu zarządzania jakością (SZJ) zgodnego z wymaganiami norm ISO serii 9000 na kondycje finansową małych i średnich przedsiębiorstw branży spożywczej z południowo-wschodniej polski. Przedstawiono zależności pomiędzy wdrożeniem i certyfikacją SZJ a kondycją finansową badanych przedsiębiorstw wykorzystując syntetyczny wskaźnik rozwoju przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. KAFEL P., SIKORA T., Wpływ certyfikacji systemów zarządzania jakością na wyniki finansowe małych i średnich przedsiębiorstw branży spożywczej, "Problemy Jakości" nr 6/2008 r.
  2. MALINA A.. Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej, praca pod red. A. ZELIASIA, wyd. l, Wyd. AE Kraków, Kraków 1998 r.
  3. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2005-2006, (red.) PYCIŃSKI S., ŻOŁNIERSKI A., wyd. l, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007 r.
Cited by
Show
ISSN
0137-7221
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu