BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kutkowska Barbara
Title
Działania instytucji na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na przykładzie powiatu Kłodzkiego
Actions of Institutions for Sustainable Development of Rural Areas on the Example of Kłodzko District
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 183-187, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Wieś, Modernizacja obszarów wiejskich, Instytucje wspierające innowacje
Village, Modernisation of the rural area, Innovation support institutions
Note
summ.
Company
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR), Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW), Urząd Marszałkowski Województwa Dolnosląskiego
Agriculture Restructuring and Modernization Agency, ,
Abstract
Przedstawiono działania takich instytucji, jak: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Urząd Marszałkowski woj. dolnośląskiego oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Zasobów Wodnych we Wrocławiu wspierających rozwój zrównoważony terenów wiejskich powiatu kłodzkiego. Praca prezentuje obszary wsparcia oraz skalę pomocy finansowej na poszczególne przedsięwzięcia, których podejmowanie umożliwia realizacje celów środowiskowych, ekologicznych i społecznych. (skróc. oryg. streszcz.)

Realization of rules ensuring the sustainable development, requires an involvement of many institutions. The thesis describes the range and forms of actions performed by such bodies as The Agency for Restructuring and Modernization of Agriculture, The Lower Silesian Marshalls Office and The Voivodeship Fund for Environmental Protection and Water Management in Wroclaw. Rural areas of Kłodzko district exemplify the local actions undertaken by the institutions mentioned above. The district has a biggest territory in the voivodeship and at the same time is characterized by a great natural amenities. Moreover, there is an appreciable civil activity and larger than in other districts effectiveness in acquiring financial means, which enable the sustainable development of rural areas. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Adamowicz M. 2006: Koncepcja trwałego i zrównoważonego rozwoju wobec wsi i rolnictwa. [W:] Zrównoważony i trwały rozwój wsi i rolnictwa. Prace Naukowe nr 38, Wydawnictwo SGGW Warszawa, 11-26.
  2. Adamowicz M., Dresler E. 2006: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich na przykładzie wybranych gmin województwa lubelskiego. Zeszyty Naukowe AR we Wrocławiu nr 540, Wrocław 17-24.
  3. Kapusta F. 2006: Agencje rządowe i ich rola w kształtowaniu przemian w rolnictwie polskim. [W:] Agrobiznes, jego otoczenie instytucjonalne i przemiany. Acta Agraria et Silvestria Series Agraria, Sekcja Ekonomiczna. Vol.XLVI/2 Pan Oddział w Krakowie, Kraków 257-262.
  4. Kłodziński M. 2006: Aktywność społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast. Wyd. IRWiR PAN, Warszawa s. 177-240.
  5. Praca zbiorowa (red. J. Wiklina:) 2003: Instytucjonalne uwarunkowania rozwoju obszarów wiejskich [W:] Podstawy strategii zintegrowanego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa, 133-157.
  6. Wilkin J. 2004: Dlaczego potrzebujemy długookresowej strategii zintegrowanego rozwoju wsi i rolnictwa w Polsce. Wieś i Rolnictwo nr 2 (123),Warszawa 157-170.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu