BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Węgrzyńska Małgorzata
Title
Analiza ekonomiczna przedsięwzięć ekologicznych
Economic Analysis of the Environmental Activities
Source
Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, 2006, nr 1, s. 543-549, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Ekologia, Wskaźniki finansowe, Analiza ekonomiczna
Ecology, Financial indicators, Economic analysis
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano analizę finansową dla przedsięwzięć ekologicznych wraz z niezbędną modyfikacją sprawozdania finansowego w celu przygotowania wskaźników finansowych potrzebnych do oceny przedsięwzięcia ekologicznego. Omówiono przedsięwzięcia ekologiczne. Przedstawiono wskaźniki poza finansowe, które wpływają na procesy i decyzje podejmowane przez menedżerów.

The article describes problems with the meaning and goal of the economic analysis of the environmental activities run by entities and the Information required for financial statements. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Borys T. (1999), Wskaźniki ekorozwoju. Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok,
  2. Bednarski L., Borowiecki R., Duraj J., Kurtys E. (2001), Waśniewski T., Wersty B., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław
  3. Broniewicz E., Poskrobko B. (2003), Nakłady na ochronę środowiska. Metodyka badań i wynik badań, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Białystok,
  4. Dudycz T., Wrzosek S.(2000), Analiza finansowa. Problemy metodyczne w ujęciu praktycznym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław
  5. Kramer M., Strebel H. Buzek L. (2005), Międzynarodowe zarządzanie środowiskiem, Tom III, Operacyjne zarządzanie środowiskiem w aspekcie międzynarodowym i interdyscyplinarnym, BECK, Warszawa
  6. Stępień M., Famielec J. (2005), Informacja ekologiczna w ujęciu finansowym. Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków
Cited by
Show
ISSN
1732-1565
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu