BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łapińska Anna
Title
Aktywność rolników w działalności pozarolniczej
Farmers' Activities in Nonagriculture Enterprise
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 205-210, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Pozarolnicza działalność gospodarcza, Wieś, Działalność gospodarcza, Aktywność zawodowa ludności
Non-agricultural economic activity, Village, Business activity, Activity rate of population
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono zmiany, jakie zaszły w prowadzeniu pozarolniczej działalności przez rolników w latach 1996-2006. Uzyskane wyniki wskazują na nierównomierny i słaby rozwój tej działalności. Zaledwie 3,5% gospodarstw prowadzi wyłącznie produkcję pozarolniczą, natomiast łączy produkcję rolniczą i pozarolniczą 8,8% gospodarstw. (oryg. streszcz.)

A considerable percentage of the Polish population (38.6%) still lives in rural areas, with the majority of this subpopulation working in agriculture on numerous, small farms. In fact, about 65.7% of the rural population works on farms on a part-time basis (not a full work week) with no other source of income. This segment of underemployed workers represents "hidden " unemployment above and beyond the official and already his unemployment rate (16.2%) in Poland. This underemployed segment of the population should seek supplemental or alternative work in other industries for other sources of income. This article tracks the moonlighting activities of Polish farmers in the years 1969-2006. The research indicates that farmers have had uneven and poor success in their pursuit of a second job. Only 3.5% of farming households have supplemental income above and beyond agricultural income. This low percentage means that farmers are finding it difficult to find employment in other industries. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Adamowicz M. 2005: Przesłanki rozwoju wielofunkcyjności rolnictwa i zmian we wspólnej polityce rolnej, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej. Nr 3, s. 17-31.
  2. Charakterystyka obszarów wiejskich w 2005 r. 2006: Główny Urząd Statystyczny w Olsztynie. Olsztyn.
  3. Dane o rolnikach prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. [www.krus.gov.pl] 01.02.2007.
  4. Kłodziński M. 2005: Stan i perspektywy wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce w kontekście akcesji do UE Wieś i Rolnictwo. Nr 4(129), s. 63-68.
  5. Rolnictwo i gospodarka żywnościowa w Polsce. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Warszawa 2006.
  6. Wilkin J. 2005: Uwagi o "Strategii rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na lata 2007-2013 (z elementami prognozy do2020 roku)", przygotowanej przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wieś i Rolnictwo. Nr 1(126), s. 17-22.
  7. Wyniki Powszechnego Spisu Rolnego w 2002 r. Główny Urząd Statystyczny. Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu