BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Łącka Irena
Title
Kredyt technologiczny jako narzędzie wspierania działalności innowacyjnej
Technology Credit as an Instrument of Supporting of Innovation Activity
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 211-216, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacyjność przedsiębiorstw, Instytucje wspierające innowacje
Small business, Enterprise innovation, Innovation support institutions
Note
summ.
Abstract
Artykuł przedstawia kredyt technologiczny jako narzędzie wsparcia innowacji wśród polskich przedsiębiorstw. Autorka omawia jego założenia, warunki przyznawania określone w ustawie o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej z 29 lipca 2005 r. i ich zmiany w związku z jej nowelizacją. Prezentuje dotychczasowe efekty wykorzystania kredytu technologicznego przez krajowych przedsiębiorców i wskazuje na potencjalne korzyści dla firm i gospodarki ze stosowania tej formy pobudzania innowacyjności MSP w Polsce. (oryg. streszcz.)

The article represents the technological credit as instrument of support of innovation among Polish enterprises. The authoress discusses its principles, conditions of granting definite in law about some forms of supporting innovative activity from 29th July 2005 and their changes in relation with her amendments. She shows the hitherto exist effects of utilization technological credit by national entrepreneurs and she points on potential advantages for firms and economy from applying this form of stimulating innovation of SME's in Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. Bloch M. 2007: Wypowiedź na temat efektu wykorzystania kredytu technologicznego przez Optopol Technology z Zawiercia [http://www.nig.org.pl/pl/altualnosci/_nowe_zasady_udzieIania.html].
 2. Czarna lista barier rozwoju gospodarczego. 2007: [http://www.pkpplewiatan.pl/upload7File/2007_03/czarnalistabarier].
 3. Dziennik Urzędowy WEL 325 z 24 XII 2002 r.
 4. Fundusz Kredytu Technologicznego w I kwartale 2006 r. Informacja Ministerstwa Gospodarki [http://www.mgip.gov.pl/ Wiadomosci/Innowacyjnosc/Kredyt+Technologiczny.htm].
 5. Gulda K. 2006: Polska polityka innowacyjna w latach 2007-2013, wystąpienie na konferencji w Jachrance 13 lipca 2006 [http://ksu.parp.pl/doc/podsuml1_prezl.pdf].
 6. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć (2005): PARP, Warszawa, s. 117-119.
 7. Nowelizacja ustawy o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. 2006: Dz. U. nr 107, poz. 723.
 8. Pełka W. 2006: Finansowe uwarunkowania rozwoju innowacji w Polsce, [http://www.instytut.info/lllkonf/referaty/ 3d2/artykul-Wpalka.pdf].
 9. Ustawa o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej. 2005: Dz. U. nr 179, poz. 1484.
 10. Ochab J. 2006: Mniej podatków, więcej informatyki, [http://gov.computerworld.pl/cgi-bin/print.asp].
 11. Żelazek K. 2007: Nowe zasady udzielania kredytu technologicznego [http://www.nig.org.pl/pl/altualnosci/_nowe_zasady_udzielania.html].
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu