BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Michalik Piotr
Title
Wspieranie przedsięwzięć rolnośrodowiskowych i poprawy dobrostanu zwierząt w powiecie płockim
Support for Agri-Environmental Enterprises and the Improvement of Animals' Welfare in Plock Region
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 238-242, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Ochrona środowiska, Hodowla zwierząt, Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich
Environmental protection, Animal husbandry, Rural Development Plan
Note
summ.
Abstract
Przeanalizowano strukturę wniosków złożonych przez rolników z gmin powiatu płockiego w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz określono jakie czynniki miały największy wpływ na liczbę wniosków i pakietów dotyczących działań rolnośrodowiskowych.

In connection with 4th Rural Development Plan the support for agri-environmental enterprises and improvement of animals' welfare is aimed at implying both the practical use of ecology rules in agriculture and conscious preservation of the natural quality of Polish agriculture. The county of Plock requires the subs improvement in the area of the agri-environmental conditions. The level of agricultural activity due to the realisation of The Agri-Environmental Schema differs in particular municipalities of the county of Plock. The realisation of The Agri-Environmental Schema is expected to provide positive results for the s water supplies protection (packet KOI) and for ecological agriculture (packet S02). Leading in the realisation of the packet KOI are those municipalities with well developed agriculture. However, the packet S02 is preferred among farmers from well preserved natural environment areas. The consequent performance of The Agri-Environmental Schema affects the development of the natural conditions for agriculture in the county of Plock. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Krajowy Program Rolnośrodowiskowy 2004: Poczta W. (red.): 2004: Ekspert-SITR sp. z o.o., Koszalin,s.
  2. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich. 2004: MRiRW, Warszawa, s.l 19-129.
  3. Podstawowe informacje za spisów powszechnych. Powiat płocki. 2003: Urząd Statystyczny w Warszawie. Warszawa, s. 47, 107.
  4. Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami w powiecie płockim. 2003: Rada i Powiatu w Płocku, Płock, s. 52.
  5. Przewodnik po Krajowym Programie Rolnośrodowiskowym. 2004: MRiRW, Warszawa, s. 5-9.
  6. Strategia rozwoju powiatu płockiego do 2015 r. 2001: Rada i Zarząd Powiatu Płockiego. Płock, s. 19-20.
  7. Szemplińska M., Jobda M. 2004: Strefy priorytetowe Krajowego Programu Rolnośrodowiskowego. MR I RW, Warszawa, s. 19.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu