BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mickiewicz Paweł
Title
Renty strukturalne w województwie zachodniopomorskim w latach 2004-2006
Structural Pensions in the West Pomeranian Voivodship in the 2004-2006 Years
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 243-246, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Rolnictwo, Modernizacja obszarów wiejskich, Fundusze strukturalne, Renta strukturalna
Agriculture, Modernisation of the rural area, Structural funds, Structural pension
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu było ukazanie wpływu rent strukturalnych na zmianę struktury obszarowej gospodarstw rolnych na terenie woj. zachodniopomorskiego.

Small and medium family farms present the basic structure of agriculture in Poland. However, during the last years, important quantitative and quality changes in the structure of farm are observed. The number of small farms (1-5 ha) and big farms (above 50 ha) had increased in West Pomeranian Region. One of the possibility of farm area structure improvement is Structural Pension Program, which was introduced in 2004. The aim of this paper is to present the impact of structural pension program on farm areas structure in West Pomeranian Region. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Mejszelis M. 2007: The impact of the structural pension programme on the employment structure in the Polish agricultural sector. Economic Science for Rural Development, Jelgava (praca w druku).
  2. Plan Rozwoju Obszarów Wiejskich 2004:, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa.
  3. Trawiński K. 2001: Renty strukturalne w rolnictwie. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa. S. Pracownicza, nr 10.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu