BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Nargiełło Joanna
Title
Instrumenty kształtowania rozwoju rolnictwa przez samorząd gminny
The Instruments of Agricultural Development Implemented by Local Governments
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 260-266, bibliogr. 8 poz.
Keyword
Rozwój rolnictwa, Gmina, Wydatki inwestycyjne, Samorząd terytorialny
Rural development, District, Investment expenditures, Local government
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono oddziaływanie samorządu gminnego na rozwój rolnictwa wielofunkcyjnego i ważonego oraz przeanalizowano aktywność samorządów gmin wiejskich i miejsko-wiejskich w tym zakresie. (oryg. streszcz.)

The paper presents the way of influencing development of multifunctional and sustainable agriculture rural local governments. The starting point of development process is investment in social capital so as encourage local initiatives, such as entrepreneurship or switching to another type of agricultural production. Additionally, other measures have to be implemented to support those initiatives. Those measures consist different types of tax incentives, financing the development of local infrastructure (also the one which serves agriculture), proper management of local property, direct expenditures on agriculture, financing different kinds of vocational trainings for citizens and administration employees. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Budżety jednostek samorządu terytorialnego w latach 2001-2005. Główny Urząd Statystyczny, Warszawa.
  2. Charakterystyka obszarów wiejskich w 2005 r. 2005: Główny Urząd Statystyczny w Olsztynie [www.stat.gov.pl].
  3. Fedyszak-Radziejowska B. 2006: Kapitał społeczny wsi - w poszukiwaniu utracownrgo zaufania. [W:] Kapitał ludzki i zasoby społeczne wsi. IRWiR-PAN, Warszawa, s. 71-120.
  4. Kłodziński M., Dzun W. 2005: Rolnictwo a rozwój obszarów wiejskich. IRWiR-PAN, Wydział Ekonomiki i Organizacji Gospodarki Żywnościowej Akademii Rolniczej w Szczecinie, s. 21-56, 109-128, 197-230, 272-318.
  5. Kowalski A. 2006: Inwestycje lokalne i źródła ich finansowania. IERiGŻ-PIB, Warszawa, 31 s.
  6. Kulawik J. 1999: Problemy finansowania infrastruktury ekonomicznej wsi i rolnictwa. IERiGŻ, Warszawa, 204 s.
  7. Sprawozdanie z wykonania budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2001-2005. 2001-2005: Regionalna Izba Obrachunkowa [http://www.rio.gov.pl/].
  8. Ślusarz G. 2005: Studium społeczno-ekonomicznych uwarunkowań rozwoju obszarów wiejskich w świetle zagrożenia Marginalizacją na przykładzie województwa podkarpackiego. Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów, s. 132-178.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu