BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Otłowska Agnieszka
Title
Aktywność społeczna osób prowadzących podmioty gospodarcze na obszarach wiejskich
Social Activity of Inviduals with Own Economic Entity in Rural Areas
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 271-274, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Wieś, Podmioty gospodarcze, Zaufanie społeczne, Polityka społeczna
Village, Business entity, Social trust, Social policy
Note
summ.
Abstract
Omówiono zagadnienie, rolę i znaczenie aktywności społecznej, której podejmują się przedsiębiorcy działający na terenach wiejskich.

Influence of entrepreneurship on rural development includes public work of their owners. These kinds of activities help to build the trust of rural population to the entity and also to grow their market position, It is long term and difficult task for a firm but brings real benefits to rural entrepreneurs as they operate mostly on the local market. Presented paper is based on 2006 survey by Department of Social and Regional Policy. Institute of Agricultural and Food Economics - National Research Institute on 76 selected villages. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Buks J., Chmieliński P., Otlowska A. 2006: Przedsiębiorczość na obszarach wiejskich - stan i perspektywy rozwoju. IERiGŻ-PIB, Warszawa.
  2. Kłodziński M. 2002: Perspektywy wielofunkcyjnego rozwoju gmin w Polsce. [W:] Wieś i rolnictwo, perspektywy rozwoju. IRWiR PAN, SGH, IERiGŻ, Warszawa.
  3. Wrzochalska A. 2002: Wybrane problemy życia społecznego wsi. IERiGŻ, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu