BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ćwiklicki Marek (Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Title
Metoda hoshin kanri wg S. Shiby
Hoshin kanri according to Shoji Shiba
Source
Problemy Jakości, 2008, nr 12, s. 8-10, summ., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Zarządzanie przez jakość, Zarządzanie jakością, Japoński styl zarządzania
Total Quality Management (TQM), Quality management, Japanese management style
Note
Zawiera rysunki: [1] Proces ustalania rocznego celu hoshin, [2] Rozwinięcie hoshin, [3] Monitorowanie hoshin, [4] Model hoshin kanri wg S. Shiby z 1995 r., [5] Model hoshin kanri wg S. Shiby z 2001 r.
Abstract
W artykule zaprezentowano model metody hoshin kanri wg S. Shiby. Ukazano interpretację omawianego modelu i jego najważniejsze elementy. Omówiono przyczyny stosowania hoshin kanri oraz etapy postępowania w tej metodzie. Przedstawiono początki kształtowania się systemu zarządzania zgodnego z hoshin kanri, uwzględniającego przy tworzeniu wizji i planów długoterminowych zmiany w otoczeniu.

In the article the model of hoshin kanri described by Shoji Shiba is presented in detail. At the beginning of the article short biography of Shoji Shiba is given. Next the reasons and purpose of using hoshin kanri in organizations proposed by S. Shiba are described. Methodology of this Japanese method according to Shiba is portrayed with particular attention given to proceeding steps. The steps are illustrated: especially process of establishing the annual hoshin, hoshin deployment and hoshin monitoring. At the end of the article two models of hoshin kanri are presented based on Shiba's papers from 1995 and 2001. The differences are discussed and this model is evaluated from the methodological perspective. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Ćwiklicki M., Partycypacyjny sposób podejmowania decyzji w japońskich przedsiębiorstwach, „Problemy Jakości", nr 11 2004.
  2. Lisiński M., Metody planowania strategicznego, PWE, Warszawa 2004.
  3. Martyniak Z., Hoshin - japońska metoda zarządzania, „Organizacja i Kierowanie", nr 4, 1998.
  4. Martyniak Z., Metoda HOSHIN, (rozdział) w: Martyniak Z., „Nowe metody i koncepcje zarządzania", Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2002.
  5. Martyniak Z., Metoda HOSHIN, (rozdział) w: Martyniak Z., „Organizacja i zarządzanie - 70 problemów teorii i praktyki", Wyd. Antykwa, Wyd. 2, 2001.
  6. Martyniak Z.. Założenia japońskiej metody zarządzania HOSHIN. „Przedsiębiorstwo wobec wyzwań przyszłości" pod red. M. Haffera i S. Sudoła, Wyd. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 1999.
  7. Shiba S.. Le Management par Percee: Methode Hoshin, INSKP EDITIONS, Paris, 1995.
  8. Shiba S., Pursch T., Stasey R.. Introduction to Hoshin Management: Achieving Alignment at Analog Devices and Teradyne, "Center for Quality of Management Journal", Vol. 4, No. 3, Fall 1995.
  9. Shiba S., Walden D., Four Practical Revolutions in Management. Systems for Creating Unique Organizational Capability, Productivity Press, 2001.
Cited by
Show
ISSN
0137-8651
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu