BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Timofiejuk Igor
Title
Mierniki a wskaźniki (indeksy)
Measures and Indexes
Source
Ekonomia / Uniwersytet Warszawski, 2002, nr 5, s. 86-93
Keyword
Mierniki statystyczne, Wskaźniki ekonomiczne, Terminologia naukowa, Terminologia specjalistyczna
Statistical indicators, Economic indicators, Terminology of science, Terminology
Note
summ.
Abstract
Miernik ekonomiczny to kategoria ekonomiczna ujmująca ilościowo część bądź fragment rzeczywistości społeczno-gospodarczej kraju lub całości, np. rocznych efektów społecznego gospodarowania. Natomiast wskaźnik (indeks) to sposób wyrażania dynamiki mierników ekonomicznych, a więc porównywanie w czasie lub przestrzeni. Autor skupił się na niepoprawnym używaniu w praktyce pisarskiej i informacyjnej terminów i kategorii statystycznych.

The object of this publication is undertaking by the author of considerations on the problem of univocality, clarity, and thus precision in the use of the scientific terms and categories of statistics and economy. Not only widespread mistaking of the categories measures and index is concerned, but also many others e.g. coefficient, decil-the tenth decil group, number-digit, quantity-number etc., etc. The effect of this is confusion in the proving of reasons and apparent disputes resulting from terminological misunderstandings. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Baran P.A., Ekonomia polityczna wzrostu, PWE, Warszawa 1958, s. 4.
  2. Ekonomia a prakseologia w: O. Lange, Dzieła, t. 3, PWE, Warszawa 1975.
  3. Lange O., Dzieła, t. 5, Ekonometria, PWE, Warszawa 1976,s. 547-548.
  4. Lange O., Ekonomia polityczne, t. I, PWE, Warszawa 1975.
  5. Mierniki wzrostu gospodarczego, PWE, pierwsze wydanie, Warszawa 1968.
  6. Okólski M., Timofiejuk I., Statystyka ekonomiczna. Elementy teorii, PWE, wydanie II, Warszawa 1980, s. 26-37.
  7. Słownik wyrazów obcych, PIW, Warszawa 1962, wydanie ósme, s. 290.
  8. Timofiejuk I., Jednopodstawowo-łańcuchowe indeksy zespołowe, "Wiadomości Statystyczne", 1995 nr 7, s.1-4.
  9. Timofiejuk I., O właściwościach indeksów jednopodstawowo-łańcuchowych, "Wiadomości Statystyczne", 1992 nr 1, s. 24-26.
Cited by
Show
ISSN
0137-3056
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu