BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Altkorn Jerzy (Wydział Zarządzania)
Title
Przewaga konkurencyjna uczelni
Competitive Advantage of College
Source
Zarządzanie i Marketing : prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, 2003, s. 7-17
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Przewaga konkurencyjna
Higher education, Competitive advantage
Abstract
Budując przewagę konkurencyjna uczelni, należy mieć na uwadze zarówno potrzeby odbiorców, jak i strategie konkurentów. Autor omówił w kolejnych podpunktach jakie czynniki decydują o utrzymaniu przewagi konkurencyjnej uczelni. Zaliczył do nich: strategię i innowacje, nauczycieli i szeroko pojętą treść nauczania, opłaty za studia oraz lokalizację i promocję uczelni.

The author discussed factors which determined competitive advantage of college. There are: strategy and innovation, teachers and content of teaching, tuition, location and promotion of collage. (MP)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu