BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kijek Tomasz
Title
Wpływ zarządzania jakością na konkurencyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego
The Impact of Quality Management on the Competitiveness of Companies from Food Sector
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 155-158, tab., bibliogr. 6 poz.
Keyword
Przemysł spożywczy, Zarządzanie przez jakość, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Food industry, Total Quality Management (TQM), Enterprise competitiveness
Note
summ.
Abstract
Problematyka dotycząca zależności pomiędzy zarządzaniem jakością a konkurencyjnością przedsiębiorstw, stanowi przedmiot zainteresowania badaczy nauk ekonomicznych i zarządzania. Użyteczną teorią pozwalającą na wyjaśnienie wpływu zarządzania jakością na wyniki działalności przedsiębiorstw, jest teoria zasobowa. Celem autora, było zbadanie związku pomiędzy implementacją zasad zarządzania jakością a pozycją konkurencyjną przedsiębiorstw przemysłu spożywczego. W tym celu przeprowadził badania na próbie 44 największych podmiotów przemysłu spożywczego z terenu województwa lubelskiego.

This paper attempts to explore relations between quality management principles and food firms competitiveness. According to presented survey results, quality management principles affect firms performance. Among other principles, customer focus and preventive approach play a leading role in performance enhancing, h considering above, it should be noted that quality orientation is a strategic issue in food industry. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Barney J. 1991: Finn resources and firm's competitive advantage. Journal of Management, vol. 17, no. 1, 102.
  2. Dean J. W., Evans J.R. 2003: Total Quality. Management, Organization and Strategy. West Publishing Company, New York 2003, 11-18.
  3. Luning P., Marcelis W., Jongen W. 2005: Zarządzanie jakością żywności: ujęcie technologiczno-menadżerskie. Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa, 372-375.
  4. Pegels C.C. I995: Total Quality Management: A survey of its important aspects. International Thomson Publishing, New York 1995, 17.
  5. Rose E.L., Ito K. 1996: Knowledge creation through the international market: an integration of total quality management. Quality Management Journal, no. 3, 87-102.
  6. Roszkiewicz M. 2002: Metody ilościowe w badaniach marketingowych. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. 175-180, 246-249.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu