BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pelle Dorota
Title
Integracja monetarna a droga do europejskiego rynku pracy
Source
Bank i Kredyt, (dodatek) - Europejska integracja monetarna, 2008, nr 11, 25 s., bibliogr. 16 poz.
Keyword
Integracja monetarna, Strefa euro, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Rynek pracy
Monetary integration, Eurozone, Economic and Monetary Union (EMU), Labour market
Abstract
W opracowaniu przedstawiono analizę oddziaływania integracji monetarnej na rynek pracy. Dokonano oceny zmian, które dokonały się na rynku pracy w krajach strefy euro w ciągu ostatnich piętnastu lat oraz głównych wyzwań stojących przed europejskim rynkiem pracy. Przeanalizowano bezpośrednie, krótkookresowe konsekwencje wprowadzenia euro. Wskazano mechanizmy za pośrednictwem których integracja monetarna może oddziaływać na rynek pracy odpowiednio w średnim i długim okresie.
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Angeloni I., Ehrmann M. (2003), Monetary policy transmission in the euro area: Any changes after EMU?, "Working Paper", No. 240, ECB, Frankfurt.
 2. Bertola G. (2008), Labour Markets in EMU. What has changed and what needs to change?, "Economic Paper", No. 33, European Commission, Brussels.
 3. Baldwin R., Taglioni D. (2004), Positive OCA Criteria: Microfoundations for the Rose Effect, Graduate Institute of International Studes, Geneva.
 4. Borowski J. (red.) (2004), Raport na temat korzyści i kosztów przystąpienia Polski do strefy euro, NBP, Warszawa.
 5. Bukowski M., Dyrda S., Growiec J., Kowal P., Pelle D. (2008), Wprowadzenie euro a bezrobocie i zatrudnienie w Polsce, Instytut Badań Strukturalnych, Warszawa.
 6. Csajbók A., Csermely A. (2003), Adopting the Euro in Hungary: Expected Costs, Benefits and Timing, Magyar Nemzeti Bank.
 7. Duval R., Elmeskov J. (2006), The effects of EMU on structural reforms in labour and product markets, "Working Paper", No. 596, ECB, Frankfurt.
 8. European Commission (2005), European Economy. Rising international economic integration. Opportunities and challenges, Directorate-General for Economic and Financial Affairs, Brussels.
 9. Gianonne D., Reichlin L. (2006) Trends and cycles in the euro area: how much heterogeneity and should we worry about it?, "Working Paper", No. 595, ECB, Frankfurt.
 10. Krugman P., Venables A. (1995), The Seamless World: A Spatial Model of International Specialization, Working Paper 5220, National Bureau of Economic Research.
 11. Mongelli F., Dorrucci E., Agur I. (2005), What does European institutional integration tell us about trade integration?, "Occasional Paper", No. 40, ECB, Frankfurt.
 12. Mongelli F., Vega J. (2006), What Effects is EMU Having on the Euro Area and Its Member Countries?, "Working Paper", No. 599, ECB, Frankfurt.
 13. Nickell S. (2006), Comments on Duval and Elmeskov (2006): The Effects of EMU on Structural Reforms in Labour and Product Markets, "Working Paper", No. 596, ECB, Frankfurt.
 14. Saint-Paul B., Bentolila S., (2002), Will EMU Increase Eurosclerosis?, "Discussion Paper", No. 2423, Centre for Economic Policy Research, London.
 15. Schadler S., Drummond P., Kuijs L., Murgasova Z., van Elkan R. (2005), Adopting the Euro in Central Europe: Challenges of the Next Step in European Integration, "Occasional Paper", No. 234, IMF, Washington, D.C.
 16. Veugelers R., De Voldere I., Reynaerts J., Rommens K., Sleuwaegen L., Rondi L., Davies S., Aiginger K. (2001), Determinants of industrial concentration, market integration and efficiency in the European Union, Directorate General for Economic and Financial Affairs, European Commission.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu