BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mladenov Mileti, Kazandjieva-Yordanova Irina
Title
Investors Compensation Schemes. The Case of Bulgaria
System odszkodowań dla inwestorów. Przypadek Bułgarii
Source
Bank i Kredyt, 2008, nr 11, s. 3-17, bibliogr. 12 poz.
Keyword
Odszkodowania, Ochrona praw inwestorów, Instrumenty finansowe, Ryzyko inwestycyjne, Dyrektywy WE
Compensation, Protection of investors rights, Financial instruments, Investment risk, EC directives
Note
summ., streszcz.
Country
Bułgaria
Bulgaria
Abstract
System odszkodowań dla inwestorów w Bułgarii został wprowadzony pod koniec 2005r., na podstawie Dyrektywy 97/9/WE, która stanowiła również podstawę do wprowadzenia podobnych systemów w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Systemy odszkodowań dla inwestorów zmniejszają ryzyko strat finansowych inwestorów detalicznych, wynikających z braku zdolności pośrednika inwestycyjnego do spłaty zobowiązań wobec klientów w związku z jego sytuacja finansową. Można sformułować szereg zaleceń dotyczących organizacji i działalności systemu, takich jak rozszerzenie zakresu działalności systemu, sprecyzowanie definicji wyjątków, zmiana podstawy wyliczenia składek, zmiana struktury zarządzania systemem oraz jego stosunków z innymi instytucjami, przyjęcie skuteczniejszego podejścia do gromadzenia i wymiany informacji oraz rozstrzygnięcie kwestii niektórych rozbieżności prawnych dotyczących rocznych składek. (abstrakt oryginalny)

The investor compensation scheme in Bulgaria was established at the end of 2005, based on the Directive 97/9/EC, which is also the basis for the establishment of similar schemes in the EU member states. The investor compensation schemes decrease the risk of financial losses for retail investors resulting from the investment intermediary's inability to pay out its liabilities to its clients due to reasons related to its financial condition. Some recommendations can be given regarding the organization and the operation of the scheme, namely - widening the scope of the scheme, making the definition of the exceptions to the scheme more precise, changing the basis for calculation of the premiums, changing the management structure of the scheme and its relations with other institutions, taking a more effective approach to collecting and exchanging information as well as solving some legal discrepancies regarding the annual premiums. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Dinev D. (2006), Economic frauds, part I, Sofia (in Bulgarian language).
 2. EFTA Surveillance Authority (2001), Report on the Application of the Investor Compensation Schemes Directive (97/ 9/EC) in Iceland, Liechtenstein and Norway.
 3. EC (2005), Evaluation of the Investment Compensation Scheme Directive, Executive Report and Recommendations, June, European Commission, DG Internal Market and Services, Brussels.
 4. Garcia G., Prast H. (2004), Depositor and Investor Protection in the EU and the Netherlands: Past, Present and Future, De Nederlandsche Bank Occasional Paper Vol. 2, No. 2.
 5. Investor Compensation Company Limited, Ireland (2004), Arrangements for Funding of the Investor Compensation Scheme Operated by ICCL.
 6. Investor Compensation Company Limited, Ireland (2005), Annual Report Year Ended 31 July 2005.
 7. Janik B. (2004), Systemy rekompensat dla inwestorów giełdowych dzialające w krajach Unii Europejskiej na tle Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 97/9/EEC, paper presented within the Twinning Project between the Financial Supervision Commission in Bulgaria and the Financial Supervision Commission in Poland.
 8. OXERA (2005a), Description and assessment of the national investor compensation schemes established in accordance with Directive 97/9/EC, January, OXERA, Report prepared for European Commission, DG Internal Market, http:// ec.europa.eu/dgs/internal_market/docs/evaluation/national-investor-rep2005.pdf.
 9. OXERA (2005b), Description and assessment of the national investor compensation schemes established in accordance with Directive 97/9/EC, Appendices, January, OXERA, Report prepared for European Commission, DG Internal Market, http://ec.europa.eu/dgs/internal_market/docs/evaluation/national-investor-app2005.pdf.
 10. OXERA (2005c), Risky Business: Do European Investors Need Protection, http://www.oxera.com/cmsDocuments/Agenda_ Sept%2005/Risky%20business.pdf.
 11. OXERA (2006a), Compensating Losses in Financial Services: Who Should Pay?, http://www.oxera.com/cmsDocuments/ Agenda_April%2006/Compensating%20losses%20in%20financial%20services1.pdf.
 12. OXERA (2006b), Funding of the Financial Services Compensation Scheme, Report prepared for the Financial Service Authority, http://www.fsa.gov.uk/pubs/discussion/oxera_report.pdf.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu