BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kosicka-Gębska Małgorzata, Gębski Jerzy
Title
Żywność zmodyfikowana genetycznie - bariery i możliwości rozwoju w opinii respondentów
Genetically Modified Food - Barriers and Opportunities of Development in Consumers' Opinion
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2008, T. 10, z. 1, s. 182-185, rys., bibliogr. 10 poz.
Keyword
Genetyczna Modyfikacja Organizmów (GMO), Inżynieria genetyczna, Badania konsumenckie
Genetically Modified Organisms (GMO), Genetic engineering, Consumer research
Note
summ.
Abstract
Obawy respondentów przed nową żywnością wiążą się z brakiem ogólnej wiedzy na jej temat, a także z brakiem informacji o możliwym wpływie tej żywności na organizm ludzki. Badanie empiryczne potwierdziło negatywne nastawienie badanych do żywności modyfikowanej genetycznie. Jeśli żywność tego typu byłaby w przeszłości dostępna na rynku, konsumenci zdecydowaliby się na jej kupno pod warunkiem, że posiadałaby ona wiele nowych cech niespotykanych w żywności tradycyjnej.

Genetically modified food is a subject of many social discussions nowadays. The respondents feel anxious for new food because they lack general knowledge on the subject and also they have no information of the possible effect of this food on human organism. The aim of the present investigation was a study of opinions and expectations of respondents from Mazovia province concerning the acceptance, availability and possibilities of introducing genetically modified food into the Polish market. Empirical investigations using the research tool in the form of questionnaires with a high degree of standardization confirmed a negative attitude of consumers towards genetically modified food. Ij food of that type was available on the market in the future, then the consumers would make decision concerning its purchase, however, under the condition that it would have many new traits not found in traditional food. Such food should be characterized by decreased caloricily, higher contenr of vitamins and mineral compounds and also a lower vrice as compared with traditional food. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Azevedo J. L., Arauno W.L. 2003: Genetically modified crops: environmental and human heath concerns. Mutation Res.. 544, 223-233.
  2. Berger S., Filimonow J. 2004: Żywność transgcniczna. Bezpieczeństwo i Higiena Żywności, 2/13, 40-44.
  3. Grajek W. 2006: Modyfikacje genetyczne surowców. Postępy Nauk Rolniczych, nr 5, s. 9.
  4. Hoban T, 2004: Public attitudes towards agricultural biotechnology, FAO, ESA Working paper.
  5. Kolodinsky J., DeSisto T.P., Narsana R. 2004: Influences of qucstiona wording on levels of support for genetically modified organisms. International Journal of Consumer Studies, 28, 154-167.
  6. Twardowski T. 2001: 100+ 30 pytań o współczesnej biotechnologii. Agencja Edytor. Poznań, 70-87.
  7. Twardowski T., Zimny J., Twardowska A. 2003: Bezpieczeństwo biotechnologii. Agencja Edytor, Poznań.
  8. Twardowski T. 2005: Legal and social aspects of biotechnology in Poland. Ada Biochimica Polonica, Vol. 52 No. 3, III-V.
  9. Wyniki raportu Greenpeace - GMO na rynku europejskim, http://www.biolog.pl z dn. 2008-02-13.
  10. Zimny J. 2007: Żywność modyfikowana genetycznie i bezpieczeństwo jej stosowania. Postępy Nauk Rolniczych, nr 1, 31.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu