BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Marchewka-Bartkowiak Kamilla
Title
Sovereign Portfolio Management Agency jako instytucja zarządzająca państwowymi portfelami finansowymi
Sovereign Portfolio Management Agency as the Sovereign Financial Portfolio Management Institution
Source
Bank i Kredyt, 2008, nr 11, s. 30-45, bibliogr. 34 poz.; aneks
Keyword
Fundusze emerytalne, Fundusze inwestycyjne, Finanse publiczne, Dług publiczny, Zarządzanie finansami, Finanse państwa
Pension funds, Investment funds, Public finance, Public debt, Financial management, State finance
Note
streszcz., summ.
Abstract
W artykule zaprezentowano analizę instytucjonalnych podstaw zarządzania 65 państwowymi portfelami finansowymi: zadłużenia władz centralnych, państwowych rezerwowych funduszy emerytalnych, państwowych funduszy inwestycyjnych. Badanie dotyczy 29 wybranych krajów OECD oraz spoza OECD. W pierwszej części artykułu autorka definiuje te portfele, przedstawia ich klasyfikację, znaczenie oraz zakres zastosowania w badanych państwach. W drugiej części zaprezentowano istotę Sovereign Portoflio Management Agency, jako autonomicznej instytucji publicznej zarządzającej powyższymi portfelami oraz zbadano zakres jej wykorzystania w wyznaczonej grupie krajów. Artykuł kończy się podsumowaniem oraz wnioskami z dokonanej analizy porównawczej. (abstrakt oryginalny)

The paper analyses institutional arrangements of the 65th sovereign financial portfolios in the selected countries: sovereign debt portfolio (SD), sovereign pension reserve fund (SPRF) portfolio and sovereign wealth management fund portfolio (SWF). The first section presents definitions, classifications and trends in setting up of sovereign financial portfolios in the 29th countries. The second section defines the agency model of sovereign portfolio management and analyses the arrangements of management entities in the selected countries. The last section presents the summary and conclusions from the comparative study. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Antolin P., Blommestein H. (2007), Governments and the market for longevity-indexed bonds, "Working Paper", No. 4, OECD, Paris.
 2. Bakker A., van Herpt I. (2007), Reserve management in the Eurosystem: From liquidity to return, w: J. Johnson-Calari, M. Rietveld (red.), Sovereign wealth management, Central Banking Publications, London.
 3. Better government services. Executive agencies in the 21st century (2002), The UK Prime Minister's Office of Public Services Reforms, London.
 4. Blundell-Wignall A., Yu-Wei H., Yermo J. (2008), Sovereign Wealth and Pension Fund Issues, "Working Paper on Insurance and Private Pensions", No. 14, OECD, Paris.
 5. Bohn H. (2002), Government asset and liability management in an era of vanishing public debt, "Economics Working Paper", No. 1, University of California at Santa Barbara, Santa Barbara.
 6. Brione P. (red.) (2006), Directory Government Debt Offices (2006), Central Banking Publications, London.
 7. Buiter W. (2007), From debt management office to sovereign portfolio management office, "Financial Times", 17 July.
 8. Cassard M., Folkerts-Landau D. (red.) (2000), Sovereign assets and liabilities management (2000), IMF, Washington, D.C.
 9. CIA (2008), The World Fact Book, Washington, D.C.
 10. Currie E., Dethier J.-J., Togo E. (2003), Institutional Arrangements for public debt management, "Policy Research Working Paper", No. 3021, The World Bank, Washington, D.C.
 11. EC (2008), Sovereign wealth funds - frequently asked questions, MEMO/08/126, 27 February, European Commission, Brussels.
 12. ECB (2000), Foreign exchange reserves and operations of the Eurosystem, "Monthly Bulletin", January, Frankfurt.
 13. ECB (2006), Portfolio management at the ECB, "Monthly Bulletin", April, Frankfurt.
 14. IMF (2007), Global Financial Stability Report, October, Washington, D.C.
 15. IMF (2008), Sovereign Wealth Funds - A Work Agenda, Washington, D.C.
 16. IMF, World Bank (2003), Guidelines for Public Debt Management, Washington, D.C.
 17. ISSA (2005), Guidelines for the investment of social security funds, International Social Security Association, Geneva.
 18. ISSA (2007), Public Scheme Reserve Funds. Survey Report, International Social Security Association, Geneva.
 19. Johnson-Calari J., Rietveld M. (red.) (2007), Sovereign wealth management, Central Banking Publications, London.
 20. Kern S. (2007), Sovereign wealth funds - state investments on the rise, Deutsche Bank Research, Frankfurt.
 21. Marchewka-Bartkowiak K. (2007), Gwarancje i poręczenie państwowe jako źródło ryzyka fiskalnego - analiza porównawcza na przykładzie doświadczeń międzynarodowych i polskich, "Materiały i Studia", nr 214, NBP, Warszawa.
 22. Marchewka-Bartkowiak K. (2008), Zarządzanie długiem publicznym. Teoria i praktyka państw Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 23. NBP (2008), Skutki integracji walutowej dla procesu zarządzania rezerwami dewizowymi w NBP, http://www.nbpnews.pl/r/nbpnews/Pliki_PDF/NBP/Publikacje/analityczne/Seminarium_BISE_19.05.2008_ Prezentacja_wynik_w.pdf.
 24. OECD (2002a), OECD guidelines on pension fund governance, Paris.
 25. stitutions 41 OECD (2002b), Distributed public governance. Agencies authorities and other autonomous bodies, "OECD Journal on Budgeting", Vol. 2, No. 1, s. 121-144.
 26. Oxera (2007), The effect of cross-border investment restrictions on certain pension schemes in the EU, European Commission, DG Internal Market and Services, Brussels.
 27. Peterson Institute for International Economics (2007), A scoreboard for Sovereign Wealth Funds, October, Washington, D.C.
 28. Polackova-Brixi H., A. Schick (2004), Government at risk: Contingent liabilities and fiscal risk, The World Bank and Oxford University Press, Oxford.
 29. Schick A. (2001), Agencies in search of principles, OECD Global Forum on Governance, Public Governance, Bratislava.
 30. Talbot C., Pollitt Ch., Bathgate K., Caulfield J., Reilly A., Smullen A. (2000), The idea of agency. Researching the agencification of the (public service) world, Paper for the American Political Studies Association Conference, August, Washington, D.C.
 31. Ter-Minassian T. (2007), The role of fiscal institutions in managing the oil revenue boom, "Policy Paper", 5 March, IMF, Washington, D.C.
 32. Wheeler G (2004), Sound practice in government debt management, The World Bank, Washington, D.C.
 33. Williams M. (red.) (2006), Government debt management: New trends and challenges, Central Banking Publications, London.
 34. Yermo J. (2008), Governance and investment of public pension reserve funds in selected OECD countries, "Working Paper on Insurance and Private Pensions", No. 15, OECD, Paris.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu