BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prędkiewicz Katarzyna
Title
Zarządzanie środkami pieniężnymi w mikroprzedsiębiorstwach
Cash Management in Microcompanies
Source
Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, 2008, nr 1200, s. 473-481, rys.,tab.,bibliogr. 4 poz.
Issue title
Zarządzanie finansami firm : teoria i praktyka
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Ryzyko inwestycyjne, Płynność finansowa przedsiębiorstwa, Budżet przedsiębiorstwa
Small business, Enterprises financial management, Investment risk, Enterprises financial liquidity, Budgets of enterprises
Note
summ.
Abstract
Przeanalizowano przyczyny utrzymywania przez mikroprzedsiębiorstwa wyższego poziomu środków pieniężnych w aktywach. Pokazano dostępne formy lokowania nadwyżek dla małych przedsiębiorców. Wskazano na możliwości zagospodarowania zarówno długoterminowymi jak i krótkoterminowymi nadwyżkami finansowymi.

Research results indicate that microfirms have higher relations of cash to current liabilities and assets than bigger companies. In this paper, the author tries to identify reasons of phenomena mentioned above and analyze available short and long-term instruments of money market for microcom-panies. The main reasons of high level of cash in microcompanies are: limited possibility of investing temporary cash surplus, conservative working capital strategy, specificity of investing cycle, and limited access to outside capital. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Brigham F.E., Gapenski L.C., Zarządzanie finansami, PWE, Warszawa 2000.
  2. Pluta W. (red.), Finanse małych i średnich przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2004.
  3. Łuczka T., Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty mikro- i makroekonomiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 2001.
  4. Sierpińska M., Wędzki D., Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
Cited by
Show
ISSN
0324-8445
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu