BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grzyborowska Alicja, Jawień Wojciech
Title
Metodyka cyfrowego opracowania termohigrogramów
Methods of Digital Processing of the Thermohigrograms
Source
Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008, z. 119, s. 101-106, bibliogr. 6 poz.
Keyword
Klimatologia, Meteorologia, Programy komputerowe, Oprogramowanie komputerowe
Climatology, Meteorology, Computer programs, Computer software
Note
summ.
Abstract
Artykuł prezentuje założenia, elementy i zasady działania oprogramowania komputerowego przeznaczonego do cyfrowego przetwarzania termohigrogramów. Program umożliwia szybkie uzyskanie danych godzinnych temperatury i wilgotności względnej powietrza oraz tworzy zestawienia danych, np. miesięczne.

The paper presents assumptions, elements and performance of software for the digital processing of the thermohigrograms. That includes scanning, inserting the reference measurement values, transformation of the lines and creating the output files. The software allows quick acquisition of hourly values of air temperature and humidity and creates e.g. monthly reports. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
  1. Daud G., 2004, Delphi Twain, http://delphitwain.sourceforge.net.
  2. Jawień W., 1994, Możliwość wykorzystania skanera do analizy archiwalnych danych z rejestratorów samopiszących, [w:] III Krajowa Konferencja "Komputery w medycynie", Łódź, 23-24 czerwca 1994.
  3. Pavlidis T., 1987, Grafika i przetwarzanie obrazów. Algorytmy, WNT, Warszawa.
  4. Pimiskern J., 1999, TFeedForward3. Eine Object Pascal - Klasse für Dreischicht-Backpropagation, http://www.augos.com/software/feedfwd3.html.
  5. Press W.H., Flannery B.P., Teukolsky S.A., Vetterling W. T., 1994, Numerical Recipes in C. The Art of Scientific Computing, Cambridge University Press, Cambridge.
  6. Żurada J., Barski M., Jędrych W., 1996, Sztuczne sieci neuronowe. Podstawy teorii i zastosowania, PWN, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
1644-3586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu