BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bokwa Anita
Title
Warunki nefologiczne i anemologiczne na Pogórzu Wielickim w latach 1978-1982 oraz 1999-2003
Nephological and Anemological Conditions in the Wieliczka Foothills in the Years 1978-1982 and 1999-2003
Source
Prace Geograficzne / Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, 2008, z. 119, s. 41-62, bibliogr. 13 poz.
Keyword
Geografia regionalna, Klimatologia, Meteorologia
Regional geography, Climatology, Meteorology
Note
summ.
Country
Pogórze Wielickie
Abstract
Porównano codzienne pomiary zachmurzenia i prędkości wiatru na stacjach meteorologicznych w Dobczycach i Gaiku-Brzezowej w latach 1978-1982 i 1999-2003, czyli przed wybudowaniem Zbiornika Dobczyckiego i po jego wybudowaniu. W obydwu pięcioleciach zachmurzenie w Gaiku-Brzezowej było zazwyczaj większe niż w Dobczycach. Na obydwu stacjach zanotowano w tym samym czasie przewagę słabych wiatrów w ciągu roku i około 5-krotnie większą liczbę dni pochmurnych niż pogodnych. (fragm. oryg. streszcz.)

The data analysed consist of daily observations of cloudiness and wind speed (6, 12, 18 UTC), in the years 1978-1982 and 1999-2003, at two stations: Dobczyce and Gaik-Brzezowa, located at the Dobczyce Water Reservoir, 30 km south of Cracow, in the Wieliczka Foothills (belonging to the Carpathian Foothills). The periods chosen represent the conditions before and after the reservoir's construction. In the first period, the station in Gaik-Brzezowa was in the river valley, and the station in Dobczyce was located on the hill top. In the years 1999-2003 both stations were located in convex landforms. At both stations and in both periods weak winds dominated (Table 4) and the number of cloudy days was 5 times larger than the number of clear days (Table 1 and 2, Figure 7). In both periods the cloudiness in Gaik-Brzezowa was higher than in Dobczyce, in 1978-1982 by 30%, due to the location of the stations in two different landforms, and in 1999-2003 by 15%, due to different horizon coverage by the natural obstacles. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
Bibliography
Show
 1. Bułat A., 1987, Zachmurzenie w mieście i w terenie pozamiejskim na przykładzie Krakowa i Gaika-Brzezowej, Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 90, 35-51.
 2. Karzyński M., 1981, Stosunki anemologiczne w Gaiku-Brzezowej, pr. mag., Archiwum Zakładu Klimatologii Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, ss. 332.
 3. Limanówka D., 2008, Zmienność klimatu Pogórza Wielickiego w latach 1978-2003 (na przykładzie stacji Dobczyce), niniejszy tom.
 4. Makles N., 1996, Zróżnicowanie zachmurzenia na Pogórzu Karpackim (na przykładzie Gaika-Brzezowej i Szymbarku), pr. mag., Archiwum Zakładu Klimatologii Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, ss. 47.
 5. Matuszko D., 2000/2001, Difficulties in visual cloud cover assessment. A study based on long-term nephologic observation series in Cracow (Trudności w wizualnej ocenie zachmurzenia na podstawie wieloletnich obserwacji nefologicznych w Krakowie), Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Lublin-Polonia, ser. B, vol. 55/56, 28, 231-238.
 6. Matuszko D., 2005, Próba określenia wpływu zbiornika wodnego na zachmurzenie i usłonecznienie (na przykładzie Zbiornika Dobczyckiego), [w:] K. Krzemień, J. Trepińska, A. Bokwa (red.), Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 79-89.
 7. Matuszko D., 2006, Porównanie warunków nefologicznych i solarnych im Krakowie i Gaiku-Brzezowej, [w:] J. Trepińska, Z. Olecki (red.), Klimatyczne aspekty środowiska geograficznego, Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, 73-82.
 8. Mazurek J., 2003, Zachmurzenie dobowe w Gaiku-Brzezowej i Szymbarku (1991-2000) na tle sytuacji synoptycznych, pr. mag., Archiwum Zakładu Klimatologii Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, ss. 104.
 9. Niedźwiedź T., 1973, Temperatura i wilgotność powietrza w warunkach rzeźby pogórskiej Karpat (na przykładzie doliny Raby koło Gaika-Brzezowej), Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 32, 7-88.
 10. Obrebska-Starklowa B., Olecki Z., Kowanetz L., 1991, Klimat i bioklimat gminy Dobczyce w aspekcie potrzeb rekreacji ruchowej, Zesz. Nauk. UJ, Pr. Geogr., 84, 119-164.
 11. Odzimek M., 2002, Stosunki anemologiczne w półroczu chłodnym w latach 1993-1997 w Gaiku-Brzezowej (próba metodyczna), pr. mag., Archiwum Zakładu Klimatologii Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, s. 161.
 12. Olecki Z., 2007, Bilans promieniowania krótkofalowego Słońca na Pogórzu Wielickim w latach 1978-1982 i 1999-2003 na podstawie pomiarów w Gaiku-Brzezowej, niniejszy tom.
 13. Prokop P., 1987, Stosunki bioklimatyczne Krakowa l Gaika-Brzezowej w latach 1971-1980, pr. mag., Archiwum Zakładu Klimatologii Inst. Geogr. i Gosp. Przestrz. UJ, Kraków, s. 78.
Cited by
Show
ISSN
1644-3586
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu