BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Zieliński Paweł
Title
Poziomy polskiego systemu zabezpieczenia emerytalnego
Lewels of polish pension system
Source
Polityka Społeczna, 2009, nr 2, s. 10-14, bibliogr. 11 poz.
Keyword
Zabezpieczenie emerytalne, Reforma systemu emerytalnego, System emerytalny, Ubezpieczenia dodatkowe, Ubezpieczenia
Pension arrangement, Pension system reform, Pension schemes, Additional insurance, Insurances
Note
summ.
Abstract
W opracowaniu przedstawiono alternatywną do obecnie stosowanej koncepcję określania poszczególnych segmentów polskiego systemu emerytalnego. W tym celu wyróżniono i opisano kryteria, na podstawie których wydzielić można poszczególne stopnie zabezpieczenia emerytalnego. Następnie, przy pomocy kryterium podmiotowego (znanego z klasycznego modelu systemu zabezpieczenia emerytalnego) oraz kryterium metody finansowania (zastosowanego w Polsce od początku reformy), uzyskano czterofilarowy model systemu emerytalnego.(abstrakt oryginalny)

In the study author presents new, alternative to currently applied, method of describing segments of Polish pension system. Author distinguishes and describes the criteria, which serve to differentiate the levels of pension system. Next, with the aid of subjective criterion (being used (known) for classic model of pension system) and financial method criterion (applied in Poland from the beginning of the reform started in 1999), author proposes model of four-pillar pension system.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Czepulis-Rutkowska Z. (2000), Systemy emerytalne a poziom zabezpieczenia materialnego emerytów, Warszawa: IPiSS.
  2. Golinowska S. (1994), Podobieństwa i różnice uzupełniających i dodatkowych systemów emerytalnych w świecie, w: Dodatkowe systemy emerytalne w świecie, red. S. Golinowska, Warszawa: IPiSS.
  3. Golinowska S. red. (1993), Bazowe systemy emerytalno-rentowe w świecie, Warszawa: IPiSS.
  4. Góra M. (2003), System emerytalny, Warszawa: PWE.
  5. Łyskawa K., Krzewiński Z. (2003), Nowy system emerytalny. Praktyczny przewodnik dla pracodawców, Poznań: Wydawnictwo Forum.
  6. Pelc R (2007), Czym są słynne "trzy filary"?, "Gazeta Ubezpieczeniowa" nr 44, s. 11-12.
  7. Szumlicz T. (1999), Reforma zabezpieczenia emerytalno-rentowego, w: Druga fala polskich reform, red. L. Kolarska-Bobińska, Warszawa: ISP Szumlicz T. (2002), Ubezpieczenia emerytalne w Unii Europejskiej, w: Ubezpieczenia w Unii Europejskiej, red. J. Monkiewicz, Warszawa: Poltext.
  8. Szumlicz T. (2003), System zabezpieczenia emerytalnego, w: Polityka społeczna, red. A. Kurzynowski, Warszawa: SGH.
  9. Szumlicz T., Żukowski M., red. (2004), Systemy emerytalne w krajach Unii Europejskiej, Warszawa: Twiger.
  10. Żukowski M. (1997), Wielostopniowe systemy zabezpieczenia emerytalnego w Unii Europejskiej i w Polsce, Między państwem a rynkiem, Zeszyty Naukowe seria II, Poznań: Akademia Ekonomiczna.
Cited by
Show
ISSN
0137-4729
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu