BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wawrzyniak Bogdan M.
Title
Przemiany struktury agrarnej pod wpływem Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa (na przykładzie woj. kujawsko-pomorskiego)
Changes Agrarian Structure under the Influence of the Agricultural Property Agency of the State Treasury (on the Example of Kujawsko-Pomorski Region)
Source
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2003, R. 2, nr 1, s. 87-96, bibliogr. 4 poz.
Keyword
Struktura agrarna, Sektor publiczny w gospodarce, Sektor prywatny w gospodarce, Restrukturyzacja rolnictwa
Agrarian structure, Public sector in economy, Private sector in economy, Agricultural restructuring
Note
summ., streszcz.
Company
Agencja Własności Rolnej Skarbu Państwa (AWRSP)
Agricultural Property Agency of the State Treasury
Country
Województwo kujawsko-pomorskie
Kujawsko-Pomorskie Voivodeship
Abstract
Celem artykułu było wykazanie na przykładzie woj. kujawsko-pomorskiego, jak transfer ziemi z sektora publicznego do sektora prywatnego wpłynął na poprawę struktury agrarnej.

The aim of the paper was to show, on the example of kujawsko-pomorski region, the influence of the land transfer on improvement of the agrarian structure. (short original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Cited by
Show
ISSN
1644-0757
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu