BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pasekova Marie, Raska Zdenek, Mullerova Libuse
Title
IAS/IFRS implementation in small and medium-sized enterprises in the Czech Republic
Source
Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, 2008, t. 47, nr 103, s. 237-244, bibliogr. 2 poz.
Keyword
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Rachunkowość, Małe i średnie przedsiębiorstwa
International Financial Reporting Standard, Accounting, Small business
Note
streszcz., summ.
Country
Czechy
Czech Republic
Abstract
Celem artykułu jest poinformowanie o stopniu przygotowania małych i średnich przedsiębiorstw w Republice Czeskiej do wdrożenia MSR/MSSF oraz określenie działań koniecznych do rozwiązania problemu związanego z tym przygotowaniem. Artykuł przedstawia główne wnioski badań ankietowych na temat przygotowania przedsiębiorstw do harmonizacji rachunkowości, jakie przeprowadzono podczas projektu badawczego na Uniwersytecie Śląskim w Opavie i Szkole Business Administration w Karviná. Celem tych badań było zebranie informacji na temat doświadczeń, podejścia i nastawienia jednostek gospodarczych w Czechach do procesu harmonizacji rachunkowości. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to provide information regarding preparation for IAS/IFRS implementation in small and medium-sized enterprises in the Czech Republic and to identify measures necessary for solving this problem. The paper presents the main findings of surveys on the preparedness of enterprises for harmonization of accounting, which were carried out within the framework of a research project at Silesian University in Opava and School of Business Administration in Karviná. The aim of this research was to find information on experiences, approaches and attitudes of business entities in the Czech Republic towards harmonization of accounting. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Bibliography
Show
  1. Sikorová E. (2007), Výzkimmá štúdie. Účetní, daňové a legislatívni aspekty rozvoje MSP, SUSBA Karviná., bez ISBN, pp. 98.
  2. Sikorová E. (2004J, České účetnictví v kontextu svetového vývoje. Monografie, SÚ SBA Karviná, pp. 171.
Cited by
Show
ISSN
1641-4381
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu