BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wołowiec Tomasz
Title
Podmiotowy i przedmiotowy zakres opodatkowania dochodów osób fizycznych w krajach UE
Subjective and objective scope of taxation of income of natural persons in the EU member-states
Source
Przegląd Prawa Europejskiego i Międzynarodowego, 2008, nr 1, s. 35-48
Keyword
Podatki, Podatek dochodowy, Teoria opodatkowania, Prawo podatkowe
Taxes, Income tax, Taxation theory, Tax regulations
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Autor wyjaśnia, że w systemach podatkowych państw UE problem łącznego opodatkowania dochodów rodziny jest rozstrzygany w różny sposób, brak jest jakiegoś wzorcowego rozwiązania, a normy prawa wspólnotowego nie przewidują ani nie narzucają w tym zakresie żadnych rozwiązań, które miałyby być przyjęte przez wszystkie kraje Wspólnoty. Autor podaje, że poszczególne kraje zupełnie odrębnie ustalają zasady obciążenia uzyskanego przez rodzinę dochodu, najczęściej mamy do czynienia z modelem odmawiającym przyznania rodzinie podmiotowości prawnej, ale gwarantującym określone przywileje podatnikom mającym rodzinę. W ciągu ostatnich 20 lat nastąpiły różnorodne zmiany w zakresie opodatkowania dochodów rodziny. Występujące powszechnie w systemach podatkowych łączne opodatkowanie dochodów uległo stopniowej ewolucji w kierunku odrębnego rozliczania małżonków.

Personal income tax is not subject to harmonization directives. Within income tax we can observe varied ways of remunerating hired employees, shaping the level of people's incomes (disability pensions etc.), different regulations of social issues within income tax, the principles of describing costs of receiving income, construction of tax rates and methodology of shaping progression. The above mentioned differences and difficulties in standardizing principles of natural persons' taxation are strongly determined by historical, social, economic and cultural conditions. Despite the lack of harmonization directives and due to the rising tax competition there occurs an automatic adjustment of the principles of natural persons' taxation in EU countries and at the same time the level of fiscal charges levels off. The following paper presents the subjective and objective range of natural PIT in Poland and EU countries, indicating that despite the lack of harmonization directives the solutions used in all of these countries are similar. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
 1. N.A. Barr, S.R. James, A.R. Prest, Self-Assessment for Income Tax, Heinemann Educational for the Institute of Chartered Accountants in England and Wales and the Institute for Fiscal Studies, London 1997, s. 93.
 2. S. Bocianowski, Podatek dochodowy od osób fizycznych we Francji, "Monitor Podatkowy" 1995, nr 7, s. 198.
 3. I. Bolkowiak, M. Majewicz, Polityka rodzinna a system podatkowy, Instytut Finansów, Warszawa 1996, s. 114-126.
 4. G. de Spenke, Taxation in Netherland, Deventer-Boston 1995, s. 20.
 5. G. Druesne, Prawo materialne i polityki Wspólnot Unii Europejskiej, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1996, s. 269.
 6. European Tax Handbook 2002, International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam 2002.
 7. M.F. Feddal, La familie en droitfiscal, Paris 1992, s. 66.
 8. France - Taxation of individuals, w: European Tax Handbook 2002, International Bureau of Fiscal Documentation, Amsterdam 2002, s. 221-229.
 9. J. Gałuszka, Podatek od dochodów osobistych w  krajach Unii Europejskiej, "Przegląd Podatkowy" 2002, nr 2, s. 18-22.
 10. M.P. Gaudamet, J. Molinier, Finanse publiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000, s. 468-469.
 11. J. Głuchowski (red.), Formy zmniejszania wysokości podatków w Polsce, Wydwanictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002, s. 15-19.
 12. J. Głuchowski, Prawo podatkowe państw zachodnich, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 1986, s. 65.
 13. J. Głuchowski, Sprawiedliwość podatkowa: założenia teoretyczne i możliwości aplikacyjne, w: J., System podatkowy, stan, kierunki reformy, wpływ na wzrost gospodarczy, s. 38-46 (Rada Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Prezesie Rady Ministrów, raport nr 36).
 14. A. Gomułowicz, J. Małecki, Podatki i prawo podatkowe, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis, Warszawa 2004, s. 625-626.
 15. A. Gomułowicz, Zasada sprawiedliwości podatkowej, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 2001.
 16. Die Grosse Steuerreform, Fakten und Argumente Generalsekretariat des Österreichischen Wirtschaftsbundes, UW, Wien 1990.
 17. Inventory of Taxes In the Member States of the European Union, Luxembourg 2000.
 18. M. Karlikowska, Założenia prorodzinnego systemu opodatkowania dochodów ludności, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1995.
 19. A. Komar, Finanse publiczne, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1994, s. 134.
 20. A. Komar, Systemy podatkowe krajów Unii Europejskiej, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 1996, s. 38.
 21. A. Krajewska, Podatki. Unia Europejska, Polska, kraje nadbałtyckie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004, s. 74-75.
 22. U. Kutschera, Systemvergleich der Lohnsteuer in Deutschland und Österreich, UW, Wien 1990, s. 6.
 23. H. Litwińczuk, Opodatkowanie dochodów rodziny, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1989, s. 10 n.
 24. H. Litwińczuk, Opodatkowanie rodziny, Wydawnictwa UW, Warszawa 1989.
 25. H. Litwińczuk, Prawo bilansowe i podatkowe podmiotów gospodarczych, KiK, Warszawa 1996, s. 196.
 26. M. Majewicz, Opodatkowanie dochodów rodziny, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1994, nr 9, s. 21.
 27. M. Majewicz, Opodatkowanie dochodów rodziny, w: A. Wernika (red.), Polityka finansowa, wzrost, dług publiczny, Instytut Finansów, Warszawa 1994, s. 170.
 28. D. Morgatti, Redditti esclusi delia imponibile IRPEF, Deko, Messyna 1998, s. 16.
 29. A. Nita, Z problematyki opodatkowania rodziny podatkiem dochodowym od osób fizycznych, "Monitor Prawniczy" 1993, nr 6, s. 165.
 30. Z. Ofiarski, Ewolucja funkcji pozafiskalnej podatków w Polsce po roku 1990, w: A. Pomorska (red.), Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, s. 105-106.
 31. P. Pedrot, Le droitfiscal et la familie en situation monoparentale, w: L. Cadiet, E. Neveu (red.), Regards sur la fraude fiscale, Economica, Paris 1986, s. 31.
 32. D. Rosati (red.), New Europe. Report of transformation. Krynica, Poland, XIV Economic Forum, 9-11 September 2004, Instytut Wschodni, Warsaw 2004.
 33. R. Skarzyński, Opodatkowanie dochodu ludności w krajach kapitalistycznych, "Finanse" 1983, nr 7-8.
 34. P. Smoleń, Kontrowersje dotyczące koncepcji prorodzinnej reformy prawa podatkowego, w: Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, s. 201-208.
 35. R. Sowiński, Przewodnik Doradcy Podatkowego, "Przegląd Podatkowy" 1998, nr 4, s. 23.
 36. Structures of the taxation systems in the European Union 1995-2002, Luxembourg 2004.
 37. J. Szpunar, Zagadnienia opodatkowania ludności w PRL, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1963,s.52-53.
 38. K. Tipke, J. Lang, Steuerrecht, Köln 1992, s. 202.
 39. M. Weralski, Kumulacja podatkowa, "Finanse" 1959, nr 1-2, s. 61-71.
 40. M. Weralski, Współczesne systemy podatkowe. Zarys porównawczego prawa podatkowego, Warszawa 1979, s. 58.
 41. T. Wołowiec, An evaluation of the individual income tax system in Poland and some chosen European Union countries, taking into account pro-family taxpolitics. Part I, "Produktivita" 2004, nr l, s. 23.
 42. T. Wołowiec, Opodatkowanie dochodów osób fizycznych w wybranych krajach UE. Rozwiązania prorodzinne, "Polityka Społeczna" 2003, nr 5-6, s. 20 n.
 43. T. Wołowiec, M. Duszyński, Private individual taxation system, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2004, nr l, s. 8-14.
 44. T. Wołowiec, Podatek dochodowy od osób fizycznych w krajach Unii Europejskiej, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2002, nr 12, s. 75-87.
 45. T. Wołowiec, Wybrane zagadnienia opodatkowania dochodów osób fizycznych w latach 90. XX wieku, WSB-NLU, Nowy Sącz 2003, s. 24-25.
 46. W. Wójtowicz, Koncepcje opodatkowania dochodów osób fizycznych, w: A. Pomorska (red.), Kierunki reformy polskiego systemu podatkowego, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003, s. 184-194.
 47. W. Wójtowicz, Opinia dotycząca kierunków działań zmierzających do zmian prorodzinnych w podatku dochodowym od osób fizycznych. Opinia na zlecenie Sejmowej Komisji Rodziny, Wydawnictwo UMCS, Lublin 1998.
 48. W. Wójtowicz, P. Smoleń, Podatek dochodowy od osób fizycznych -prorodzinny czy neutralny?, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999, s. 10-11.
 49. J. Wyściślok, Reforma systemów podatkowych krajów członkowskich OECD i Unii Europejskiej oraz ich harmonizacja, Videograf II, Katowice 2000, s. 10-11.
 50. M. Zygierewicz, Próba porównania obciążeń dochodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych w Polsce i wybranych krajach europejskich, w: J. Bolkowiak (red.), Kierunki przebudowy polskiego systemu podatkowego w II połowie lat dziewięćdziesiątych, Instytut Finansów, Warszawa 1997, s. 42.
Cited by
Show
ISSN
1899-8178
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu