BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Ratajczak Marcin
Title
Rola małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju sektora napojów alkoholowych i bezalkoholowych w Polsce
Role of Small and Medium Enterprises in Development of Sector of Alcoholic and Non-Alcoholic Drinks in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 334-336, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Produkcja napojów alkoholowych, Rynek napojów alkoholowych, Rynek napojów bezalkoholowych, Rynek soków i napojów
Small business, Alcohol production, Alcoholic beverages market, Non-alcoholic beverages market, Juices and drinks market
Note
summ.
Abstract
Przedstawiono rolę małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju sektora napojów alkoholowych i bezalkoholowych w Polsce. Główną uwagę poświęcono analizie liczby firm zajmujących się produkcją w powyższych sektorach, zatrudnieniem w tych przedsiębiorstwach oraz ich sprzedażą. Praca prezentuje jak istotną rolę odgrywa sektor małych i średnich przedsiębiorstw w funkcjonowaniu branży napojów alkoholowych i bezalkoholowych w naszym kraju. (oryg. streszcz.)

It present role of small and medium enterprises in development of sector of alcoholic and non-alcoholic drinks in Poland. It devote main note in above-mentioned sectors analysis of number of firm production occupying, in these enterprises employment and sale. Work presents as important role play sector of small and medium enterprises in functioning trade of alcoholic and non-alcoholic drinks in our country. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Praca zbiorowa. 2006: Raport o stanie i perspektywach przemysłu rolno-żywnościowego. IERiGŻ, Warszawa.
  2. [www.stat.gov.pl].
  3. [www.parp.gov.pl].
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu