BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rutkowska Małgorzata, Pakulska Jolanta
Title
Gospodarcze wykorzystanie odpadów przemysłowych w Polsce
Economic Industrial Waste Utylization in Poland
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 337-341, bibliogr. 7 poz.
Keyword
Surowce, Odpady przemysłowe, Gospodarka odpadami
Raw materials, Industrial waste, Waste management
Note
summ.
Abstract
Omówiono metody wykorzystanie odpadów. W dalszej części pokazano przykłady zakładów, w których wykorzystuje się odpady przemysłowe. Wskazano też na zbyt mały stopień wykorzystania tych odpadów w stosunku do potrzeb oraz do standardów unijnych.

In this paper methods of waste utylization in Poland have been presented. Futher authors shown industrial plants examples in which industry refuse have been used. In this article too small level of this wastes utylization in relation to needs and to EU standards have been discussed. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Borkiewicz J. 1993: Gospodarka odpadami przemysłowymi a ekologia. Wydawnictwa Fundacja Ekologiczna "Silesia", Katowice, 14.
  2. Chrzanowski Z., Sobiech A. 2000: Odpady paleniskowe z elektrociepłowni poznańskich. Uniwersytet im. A. Mickiewicza, Poznań, 28.
  3. Definicje pojęć z zakresu ochrony środowiska. 1993: GUS, Warszawa, 87.
  4. Eco-Zec, [www.eko-zec.com.pl], dnia 28.03.2007.
  5. Odpady przemysłowe i komunalne województwa śląskiego. 1999: Prace Naukowe Głównego Instytutu Górnictwa, GIG, Katowic, 83.
  6. Pakulska J. 2000: Ekologiczne problemy środowiska przyrodniczego. Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Nisku, Nisko, 53.
  7. Rosik-Dulcwska C. 2000: Podstawy gospodarki odpadami. PWN, 256-257.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu