BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Satoła Łukasz
Title
Skuteczność jednostek samorządu terytorialnego w pozyskiwaniu środków finansowych z funduszy strukturalnych
Effectiveness of the Local Self-Government Units in the Aspect of Structural Funds' Using
Source
Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 2007, T. 9, z. 2, s. 342-346, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Fundusze strukturalne, Samorząd terytorialny, Finanse lokalne
Structural funds, Local government, Local finance
Note
summ.
Abstract
Zaprezentowano problematykę związaną z ubieganiem się przez jednostki samorządu terytorialnego o dofinansowanie dla przedsięwzięć inwestycyjnych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych. Szczególną uwagę zwrócono na skuteczność, gdyż jest ona najlepszą miarą obrazującą jak wspomniane podmioty radzą sobie ze skomplikowanymi procedurami pozyskiwania środków finansowych z unijnych funduszy. (oryg. streszcz.)

In the paper the problems relating to the local self-government units' function in the aspect of structural funds' using were presented. The most important item, which is analysed, is the effectiveness of this process. The efficiency of structural funds' using varies between districts from Małopolska Region. Strong correlation exists between communities' activity in the 1-st round of applications and their effectiveness in the full period (2004-2006) , as the research proved. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Bibliography
Show
  1. Raport z pierwszego naboru wniosków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 w województwie małopolskim. 2004: Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków.
  2. Raport z drugiego naboru wniosków w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004- 2006 w województwie małopolskim. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego, Kraków, czerwiec.
  3. Woźniak A., Zemanek J. 2006: Analiza dochodów budżetowych w aspekcie poziomu rozwoju infrastruktury technicznej gmin. Zeszyty Naukowe Infrastruktura i ekologia terenów wiejskich, Nr 3/2/2006. Wyd. PAN Oddział w Krakowie, s. 193-205.
Cited by
Show
ISSN
1508-3535
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu