BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Rogut Aleksandra, Tchorek Grzegorz
Title
Dyskusja o wspólnej walucie. Korzyści i koszty dla Polski
Source
Bank i Kredyt, (dodatek) - Europejska integracja monetarna, 2008, nr 12, 31 s., bibliogr. 9 poz.
Keyword
Strefa euro, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW), Integracja finansowa, Rynki finansowe, Inwestycje, Polityka pieniężna, Polityka kursowa, Konkurencyjność gospodarki
Eurozone, Economic and Monetary Union (EMU), Financial integration, Financial markets, Investment, Monetary policy, Exchange policy, Economy competitiveness
Abstract
W opracowaniu przedstawiono korzyści i szanse dla Polski związane z uczestnictwem w strefie euro (korzyści bezpośrednie; szanse wynikające z włączenia do dużego obszaru walutowego: integracja rynków finansowych, handel zagraniczny, inwestycje krajowe i zagraniczne) oraz koszty i zagrożenia związane z przyjęciem euro w polskiej gospodarce (utrata autonomicznej polityki pieniężnej i kursowej; ryzyko utraty międzynarodowej konkurencyjności polskiej gospodarki; koszty i zagrożenia krótkookresowe: koszty wprowadzenia euro do obiegu gotówkowego, koszty i zagrożenia związane ze spełnieniem kryteriów konwergencji nominalnej, zagrożenia związane z pobytem w ERM II, efekty cenowe).
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu