BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Olesiński Zbigniew
Title
Mechanizm organizacyjny procesów integracyjnych w Azji Południowo-Wschodniej
Organizational Mechanism of Integrative Processes in South-East Asia
Source
Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2008, nr 13, s. 21-30, bibliogr. 16 poz.
Issue title
Procesy integracyjne w regionie Azji i Pacyfiku
Keyword
Integracja gospodarcza, Organizacje sieciowe
Economic integration, Network organisations
Note
summ.
Company
Stowarzyszenie Narodów Azji Południowo-Wschodniej
Association of South East Asian Nations (ASEAN)
Abstract
Przedstawiono charakterystykę powiązań sieciowych w Azji Południowo-Wchodniej. Omówiono strategię funkcjonowania ASEAN.

In integrative processes of specific regions of the world, an important role is played by self-organization abilities of enterprises supported by government initiatives, such as, in particular, development of computer and telecommunications networks, development of transport networks, and development of social infrastructure. In computer networks, the following strategies are of special importance: (1) "Creation of new links", (2) "Aggregation", (3) "Reconstruction", (4) "Arbitration" (transfer of technology). Implementation of the above strategies is more efficient if knowledge about network structure of interorganizational relations, especially links of global network with regional, national and local networks is taken advantage of. The foregoing depends on a stable political situation and authorities' will to carry on long-term pro-market and pro-democratic modernization strategy. The relatively recently formed ASEAN integrative area is able to meet a lot of the above requirements, which prognosticates that the ASEAN countries, such as Philippines and Indonesia, can enter an accelerated growth track that Singapore, Brunei, Malaysia and Thailand appear to have been on for several years now. It gives ground for hoping that Myanmar, Vietnam, Cambodia and Laos may follow in the footsteps some time in the future. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Asia and Africa, Legacies and Opportunities in Development, red. D. Liudaner, M. Roemer, International Center for Economic Growth Harvard Institute for International Development, Institute for Contemporary Studies, San Francisco 1994.
 2. Castells M., Społeczeństwo sieci, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 3. Encyklopedia Świat: Polska 2007, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006 (tłumaczenie z Institute Geografizo de Agostini), Nowara 2006.
 4. Grudzewski W.M. et al., Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007.
 5. Latoszek E., Proczek M., Organizacje międzynarodowe we współczesnym świecie, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2006.
 6. Lewis N.W., Potęga wydajności, CeDeWu.Pl, Warszawa 2005.
 7. Olesiński Z., Oblicze współczesnej Azji i Pacyfiku, [w:] Współczesne stosunki międzynarodowe, praca zbiorowa, Akademia Finansów w Warszawie, Warszawa 2008.
 8. Olesiński Z., Wpływ innowacyjności na restrukturyzację przedsiębiorstw w sieciach globalnych i lokalnych, [w:] Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, red. R. Borowiecki, A. Jaki, Wyd. AGH, Kraków 2007.
 9. Olesiński Z., Zarządzanie w regionie, Polska - Europa - Świat, Difin, Warszawa 2005. Porter M., Strategia konkurencji. Metoda analizy sektorów i konkurentów, PWE, Warszawa 1999.
 10. Rocznik Strategiczny 2002/2003, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2003.
 11. Rocznik Strategiczny 2006/2007, Fundacja Studiów Międzynarodowych, Wydawnictwo Naukowe Scholar Warszawa 2007.
 12. Sawhney M., Parikh D., W poszukiwaniu wartości w sieciowym świecie, [w:] Harvard Business Review. Doskonalenie strategii, Helion-Onepress, Gliwice 2006.
 13. Sawhney M., Parikh D., Where value lives in a networked world, „Harvard Business Review" 2001 nr 1.
 14. Stachowicz J., Zarządzanie kapitałem intelektualnym w regionalnych sieciach innowacyjnych, raport merytoryczny, Instytut Badań Systemowych PAN, maszynopis powielany, Warszawa 2006. Świat w liczbach 2005, The Economist 2005.
Cited by
Show
ISSN
1899-3192
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu