BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Folfas Paweł
Title
Przenoszenie działalności gospodarczej do rajów podatkowych jako strategia zarządzania finansami korporacji transnarodowych: motywy, formy, korzyści i zagrożenia
The Presence of Tax Heavens in Corporate Finance of MNEs: Reasons, Forms, Opportunities and Threats
Source
Bank i Kredyt, 2008, nr 12, s. 15-30, bibliogr. 18 poz.
Keyword
Raje podatkowe, Korporacje międzynarodowe, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Strategia zarządzania, Offshoring, Inwestycje bezpośrednie, Inwestycje zagraniczne
Tax havens, International corporation, Enterprises financial management, Management strategy, Offshoring, Direct investments, Foreign investment
Note
streszcz., summ.
Abstract
Celem opracowania jest przedstawienie roli rajów podatkowych w zarządzaniu finansami korporacji transnarodowych, zarówno w odniesieniu do długofalowych strategii, jak i bieżących decyzji operacyjnych. W rajach podatkowych powstaje wiele wyspecjalizowanych spółek córek typu offshore, jak też holdingów typu offshore, które pozwalają kierować tam znaczną część strumieni finansowych, co nie tylko przynosi istotne oszczędności podatkowe, lecz także umożliwia optymalizację nadwyżki finansowej i ryzyka finansowego. Korzyści umowne, pożyczki fasadowe, wewnątrzkorporacyjny cash pooling, emisja akcji i obligacji na okaziciela, ceny transferowe oraz tanie bandery to korzyści z posiadania przez korporacje transnarodowe jednostek powiązanych typu offshore. (abstrakt oryginalny)

A fundamental goal of this article is to present the role of tax heavens in the management of corporate finance. Due to the presence of foreign direct investments in tax heavens and the fact that MNEs establish their foreign subsidiaries or even parent companies there, tax heavens have become flourishing offshore financial centres, which play a significant role in the global financial system. Establishing related parties in the offshore financial centres brings MNEs handsome benefits such as: reducing tax burdens, enhancing cash flows and a relatively high efficiency of risk management. Moreover, subsidiaries in tax heavens enable to implement such instruments such as: treaty shopping, intercompany loans and cash pooling, bearer shares and bonds, transfer pricing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bauer P. (2002), Pływanie pod obcą banderą, "Gazeta Wyborcza" (dodatek gdański), 22 stycznia, s. 1.
 2. Beauchamp A. (1983), Die Steuerparadiese der Welt, Piper Verlag GmbH, München.
 3. Bożyk P. (2002), Międzynarodowy podział pracy, w: P. Bożyk, J. Misala, M. Puławski, Międzynarodowe stosunki ekonomiczne, PWE, Warszawa.
 4. Durka E. (2000), Zamiast robić listy, zmniejszajcie podatki, "Gazeta Wyborcza", 26 czerwca, s. 24.
 5. IMF (2000), Offshore Financial Centers, "Background Paper", Monetary and Exchange Affairs Department, Washington, D.C.
 6. Lipowski T. (2002), Raje podatkowe - charakterystyka i sposoby wykorzystania, ODDK, Gdańsk.
 7. Lipowski T. (2004), Raje podatkowe a unikanie opodatkowania, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 8. Najlepszy E. (2007), Finanse międzynarodowe przedsiębiorstw, PWE, Warszawa.
 9. Poznański P. (2005), Polskie raje podatkowe, "Gazeta Wyborcza" (dodatek warszawski), 15-16 października, s. 1.
 10. Rybiński K. (2008), Outsourcing i offshoring usług. Siatka pojęć, trendy, bariery rozwojowe, w: A. Szymaniak (red.), Globalizacja usług. Outsourcing, offshoring i shared service centres, WAiP, Poznań.
 11. Rynek towarzystw zależnych (2007), "Gazeta Prawna", 25 września.
 12. The Economist (2007), A special report on offshore finance, "The Economist", 24 lutego - 2 marca.
 13. The World Bank and PricewaterhouseCoopers (2007), Paying Taxes 2008. The global picture, London.
 14. The World Bank and the International Finance Corporation (2004-2008), Doing Business, Washington, D.C.
 15. United Nations (2006), World Investment Report 2006, New York, Geneva.
 16. Votava M. (2000), Podatkowe raje i usługi offshore, Wyd. Korona, Kraków.
 17. Wyciślok J. (2006), Ceny transferowe. Przedsiębiorstwa powiązane, przerzucanie dochodów, Wyd. C.H. Beck, Warszawa.
 18. Zorska A. (2007), Korporacje transnarodowe, Przemiany, oddziaływania, wyzwania, PWE, Warszawa.
Cited by
Show
ISSN
0137-5520
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu