BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Sajkiewicz Barbara, Woźniakowski Andrzej
Title
Pro-Innovation Remuneration: ILSS Research
Proinnowacyjne wynagradzanie w badaniach IPiSS
Source
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2009, nr 2, s. 39-54, bibliogr. 3 poz.
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Strategia wynagrodzeń, Stymulowanie innowacyjności, Rozwój zawodowy pracownika
Human Resources Management (HRM), Remuneration strategy, Stimulate innovations, Professional development of employees
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie rozwiązań w zakresie wynagradzania, ukierunkowanych na pobudzenie innowacyjności pracowników. Podstawą do rozważań na ten temat są praktyki stosowane przez 83 spółki giełdowe, które były objęte badaniem IPiSS, przy czym szczególną uwagę poświęcono spółkom o strategii zdecydowanie nakierowanej na uzyskiwanie wysokiej innowacyjności (30% całej próby badawczej). Zostały one pokazane na tle przeciętnych wyników w próbie oraz skonfrontowane z praktykami stosowanymi przez firmy o różnym poziomie innowacyjności (niezależnie od przyjętej strategii biznesowej). W końcowej części artykułu przedstawiono sugestie rozwiązań, które mogą nadać systemom wynagradzania charakter proinnowacyjny. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to present solutions in the area of remuneration, aimed at stimulating innovation on the part of employees, as well as assess the effectiveness of those solutions. The basis for this discussion is the applied practices of eighty-three listed companies that were encompassed by an ILSS study, where special attention was devoted to companies with strategies clearly oriented at achieving a high level of innovation (30% of the test sample). They are shown against a backdrop of average results for the sample as well as confronted with practices used by companies with various levels of innovation—regardless of applied business strategy. The final section of this article presents suggestions for solutions that may give remuneration systems a pro-innovation character. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Drucker E ( 1993), Innovation and Entrepreneurship, Harpers Business, New York.
  2. Hamel G. and Breen B. (2007), The Future of Management, HB S Press.
  3. www.wortal.malbork.pl/stai7_wortal/prace/484.doc, December 7, 2008.
Cited by
Show
ISSN
1641-0874
Language
eng
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu